Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Voor docenten en directeuren in het Voortgezet Onderwijs

Wil je je school beter profileren of de sfeer verbeteren? Met deze tools maak je de kernwaarden concreet. In de school, in het onderwijs én in de les. Bekijk onze selectie en kies wat bij jou en jouw school past.

Filter alle tools:

Lesbrief Kinderen van Adam

De verwerkingsvormen in deze lesbrief zijn bedoeld voor leerkrachten en ouders/verzorgers die ongeacht hun achtergrond (islamitisch of ander gezindte) met kinderen in gesprek willen gaan over de (levens)vragen die deze verhalen oproepen.

Lees verder

50 tips voor de medezeggenschapsraad

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. In dit boekje zijn verschillende tips te vinden hoe de MR succesvol kan opereren en echte invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid.

Lees verder

Model leerlingenstatuut

In het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met een leerlingenstatuut. Hierin staan belangrijke afspraken opgenomen rondom regels waar leerlingen zich aan moeten houden. Met dit model kun je het gesprek aangaan over welke regels er zouden moeten zijn.

Lees verder

Lessen over vrijheid (VO)

Vrijheid is een prachtig begrip en een van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Maar lesgeven over vrijheid hoeft nog niet zo makkelijk te zijn. Met deze lessen kun je direct in de klas aan de slag met het begrip vrijheid.

Lees verder

Binnenstebuiten

School gaat voornamelijk over het opdoen van de noodzakelijke kennis. Maar er is soms niet genoeg aandacht voor de emotionele kant en gevoelens van leerlingen. In deze lessenserie leren leerlingen meer over hun eigen binnenkant en die van hun klasgenoten.

Lees verder

Vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging

Leerlingen na laten denken over de betekenis van de vrijheid van godsdienst en levens- beschouwing. Aan de hand van casussen en stellingen doen leerlingen kennis op over dit recht en formuleren ze onderbouwde meningen over botsende grondrechten.

Lees verder

Waar verhalen samenkomen

VOS/ABB en de VOO hebben de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgesteld: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met dit boekje kunnen handen en voeten worden gegeven aan de kernwaarden.

Lees verder

Iedereen is anders en niemand is normaal

De tool is een video die een startpunt kan zijn voor een gesprek over gedachten en gevoelens. Op school gaat het over feiten, kennis en leren. Maar het is ook goed om stil te staan bij emoties, gevoelens en problemen van leerlingen. Deze video biedt een startpunt voor gesprek.

Lees verder

Lessen in vrede

Lessen in vrede stimuleert leerlingen om na te denken over wat vrede is en hoe zij kunnen zorgen voor ‘vrede’ in hun eigen leefomgeving. Met een drietal praktische lessen voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar wordt nagedacht over hoe een vreedzame samenleving tot stand komt en in stand kan worden gehouden.

Lees verder

Lesbrief Vertel ‘es

Deze lesbrief voor het voortgezet onderwijs biedt inspiratie voor lessen over burgerschap en gaat over de betekenis van verhalen van mensen. In de lessen wordt gekeken naar geschiedenis en actuele maatschappelijke kwesties waar verhalen van personen achter schuil gaan. Zo gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over hun visie op de situaties.

Lees verder

Quickscan openbaar onderwijs

Met de quickscan kun je meten in hoeverre de kernwaarden van het openbaar onderwijs tot uiting komen binnen jouw school! De quickscan bestaat uit tien vragen waarmee gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting tegen de meetlat worden gelegd.

Lees verder

Leerlingenraadhandboek

Een leerlingenraad kan een mooie bijdrage leveren aan goed beleid op school. Leerlingen zitten vaak vol met ideeën hoe het beter kan op school en helpen graag met organiseren van activiteiten. Met dit handboek kunnen grote stappen worden gezet.

Lees verder

V-LAB Express

V-LAB Express is een interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid, veiligheid en burgerschap. Leerlingen volgen deze interactieve reis in tweetallen. Scholen kunnen de tentoonstelling huren en wordt bij de school neergezet.

Lees verder

Ik in de MR?! - VO

De medezeggenschapsraad (MR) praat op school mee over belangrijke beleidszaken. Een goed functionerende MR draagt dan ook bij aan een goed functionerende school. In deze handreiking tips voor nieuwe MR-leden.

Lees verder

Leerlingen Evalueren Docenten (LED)

Met deze handreiking kunnen scholen aan de slag met een manier waarop input van leerlingen mee kan worden genomen bij het verbeteren van lessen. Juist de leerlingen die de lessen krijgen hebben vaak mooie ideeën. Lees er meer over.

Lees verder

Recht op huisvesting

Leerlingen leren wat het recht op huisvesting inhoudt, leren nadenken over de relatie van dit mensenrecht tot andere mensenrechten, ontwikkelen inzicht over de waarde die ze aan dit mensenrecht hechten en ontwikkelen inzicht over de onvolledige realisatie van dit mensenrecht.

Lees verder

Democratiefabriek

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling over thema’s als conflicten, macht en democratie. Gemeenten, instellingen, scholen en anderen kunnen deze tentoonstelling huren en staat bij aankomst binnen enkele uren klaar. Met deze tentoonstelling ontdekken bezoekers dat de genoemde thema’s niet ver weg zijn, maar ze over henzelf gaan.

Lees verder

Fasen van een filosofische denkkring

Filosofie is vaak een lastig thema om te behandelen in de klas. Het is niet zo tastbaar als wiskunde of het leren van een taal. Maar het is vanzelfsprekend van groot belang dat kinderen óók aan de slag zijn met filosofie. Deze tool biedt een stappenplan om dit te doen.

Lees verder

De kracht van verhalen

Alle verhalen doen er toe. In het openbaar onderwijs heeft iedereen zijn of haar eigen verhaal dat er mag zijn. Verhalen kunnen emotioneren, inspireren en aanzetten tot verandering. Lees meer over de kracht van persoonlijke verhalen.

Lees verder

Dialoog als burgerschapsinstrument VO

Deze tool biedt een uitgebreide methodiekbeschrijving voor (toekomstige) docenten in het voortgezet onderwijs in het mbo. Want hoe ga je om met controversiële thema’s in de klas, welke methodes hanteer je hiervoor? Handvatten zijn in deze tool te vinden.

Lees verder

Striplesbrief

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting: de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze striplesbrief kunnen docenten de kernwaarden op een luchtige manier aan de orde laten komen in de klas.

Lees verder

Goede Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen. Het is belangrijk dat de MR goed functioneert om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze handreiking biedt gedragsankers voor goede medezeggenschap.

Lees verder

Handboek burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. En gelukkig maar. Met dit handboek kunnen leraren handen en voeten geven aan burgerschapsonderwijs op school.

Lees verder

Lesbrief Hokjesdenken

In welke hokjes denken we? En waarom doen we dat? Met deze tool kun je in gesprek met je leerlingen (bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs) over (voor)oordelen in de samenleving.

Lees verder

Dialogen maken

Deze tool draait om het maken en presenteren van dialogen in allerlei talen. Door lezen, vertalen en oplezen gaan de leerlingen aan de slag met taal. Uiteindelijk worden dialogen luid en duidelijk, staand vooraan in de klas, gepresenteerd.

Lees verder
Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.