Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Tools voor docenten en studenten in het voortgezet onderwijs

Wil je laten zien waar jouw school voor staat? Of werken aan een goede sfeer in de klas? Met deze tools maak je de kernwaarden concreet. In de school, met je team én in de les. Bekijk onze selectie en kies wat bij jou en jouw school past.

Filter alle tools:

Infographic wereldburgerschap

In deze infographic vind je een visie op de aangescherpte burgerschapsopdracht vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Deze biedt een kader en inspiratie voor bestuurders, schoolleiders en directeuren en docenten in het openbaar onderwijs.

Lees verder

Fawaka wereldburgerschap

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om aan burgerschap invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’.

Lees verder

Brochure kernwaarden openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze kernwaarden zet het openbaar onderwijs zich op de kaart. Lees hier de korte onderbouwing van de kernwaarden.

Lees verder

Quickscan openbaar onderwijs

Met de quickscan kun je meten in hoeverre de kernwaarden van het openbaar onderwijs tot uiting komen binnen jouw school! De quickscan bestaat uit tien vragen waarmee gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting tegen de meetlat worden gelegd.

Lees verder

Striplesbrief

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting: de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze striplesbrief kunnen docenten de kernwaarden op een luchtige manier aan de orde laten komen in de klas.

Lees verder

Waar verhalen samenkomen

VOS/ABB en de VOO hebben de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgesteld: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met dit boekje kunnen handen en voeten worden gegeven aan de kernwaarden.

Lees verder

Vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging

Leerlingen na laten denken over de betekenis van de vrijheid van godsdienst en levens- beschouwing. Aan de hand van casussen en stellingen doen leerlingen kennis op over dit recht en formuleren ze onderbouwde meningen over botsende grondrechten.

Lees verder

V-LAB Express

V-LAB Express is een interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid, veiligheid en burgerschap. Leerlingen volgen deze interactieve reis in tweetallen. Scholen kunnen de tentoonstelling huren en wordt bij de school neergezet.

Lees verder

Lessen over vrijheid (VO)

Vrijheid is een prachtig begrip en een van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Maar lesgeven over vrijheid hoeft nog niet zo makkelijk te zijn. Met deze lessen kun je direct in de klas aan de slag met het begrip vrijheid.

Lees verder

Gratis lessen burgerschap, mediawijsheid en seksualiteit

Omroep HUMAN heeft gratis lesmateriaal ontwikkeld over de thema’s Burgerschap, Mediawijsheid en Seksualiteit. Wil jij in de klas het gesprek aangaan over onderwerpen zoals nepnieuws, seksualiteit, online privacy, vrijheid of pesten?

Lees verder

Leerlingen Evalueren Docenten (LED)

Met deze handreiking kunnen scholen aan de slag met een manier waarop input van leerlingen mee kan worden genomen bij het verbeteren van lessen. Juist de leerlingen die de lessen krijgen hebben vaak mooie ideeën. Lees er meer over.

Lees verder

Leerlingenraadhandboek

Een leerlingenraad kan een mooie bijdrage leveren aan goed beleid op school. Leerlingen zitten vaak vol met ideeën hoe het beter kan op school en helpen graag met organiseren van activiteiten. Met dit handboek kunnen grote stappen worden gezet.

Lees verder

De kracht van verhalen

Alle verhalen doen er toe. In het openbaar onderwijs heeft iedereen zijn of haar eigen verhaal dat er mag zijn. Verhalen kunnen emotioneren, inspireren en aanzetten tot verandering. Lees meer over de kracht van persoonlijke verhalen.

Lees verder

Dialogen maken

Deze tool draait om het maken en presenteren van dialogen in allerlei talen. Door lezen, vertalen en oplezen gaan de leerlingen aan de slag met taal. Uiteindelijk worden dialogen luid en duidelijk, staand vooraan in de klas, gepresenteerd.

Lees verder

Handboek burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. En gelukkig maar. Met dit handboek kunnen leraren handen en voeten geven aan burgerschapsonderwijs op school.

Lees verder

Lesbrief Kinderen van Adam

De verwerkingsvormen in deze lesbrief zijn bedoeld voor leerkrachten en ouders/verzorgers die ongeacht hun achtergrond (islamitisch of ander gezindte) met kinderen in gesprek willen gaan over de (levens)vragen die deze verhalen oproepen.

Lees verder

Model leerlingenstatuut

In het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met een leerlingenstatuut. Hierin staan belangrijke afspraken opgenomen rondom regels waar leerlingen zich aan moeten houden. Met dit model kun je het gesprek aangaan over welke regels er zouden moeten zijn.

Lees verder

Spel: BurgerSmaken

De gesprekstool BurgerSmaken is beschikbaar voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit instrument, of ‘spel’ maakt het mogelijk om als school op een effectieve en ontspannen manier met collega’s in gesprek te gaan over burgerschap.

Lees verder

Recht op huisvesting

Leerlingen leren wat het recht op huisvesting inhoudt, leren nadenken over de relatie van dit mensenrecht tot andere mensenrechten, ontwikkelen inzicht over de waarde die ze aan dit mensenrecht hechten en ontwikkelen inzicht over de onvolledige realisatie van dit mensenrecht.

Lees verder

Lesbrief Vertel ‘es

Deze lesbrief voor het voortgezet onderwijs biedt inspiratie voor lessen over burgerschap en gaat over de betekenis van verhalen van mensen. In de lessen wordt gekeken naar geschiedenis en actuele maatschappelijke kwesties waar verhalen van personen achter schuil gaan. Zo gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over hun visie op de situaties.

Lees verder

Wat is jouw verhaal?

De ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen én professionals binnen de school vormt het fundament onder wereldburgerschap. Pas als professionals zich bewust zijn van hun eigen ‘kijk op het leven’, van hun eigen verhaal, kunnen zij leerlingen begeleiden in hun groei naar wereldburgerschap.

 

Lees verder

Opgroeien in gelijkheid

Een tool voor basisscholen om hun aanpak van discriminatie vorm te geven. Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs.

Lees verder

Ik in de MR?! - VO

De medezeggenschapsraad (MR) praat op school mee over belangrijke beleidszaken. Een goed functionerende MR draagt dan ook bij aan een goed functionerende school. In deze handreiking tips voor nieuwe MR-leden.

Lees verder

Lesbrief Hokjesdenken

In welke hokjes denken we? En waarom doen we dat? Met deze tool kun je in gesprek met je leerlingen (bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs) over (voor)oordelen in de samenleving.

Lees verder

Binnenstebuiten

School gaat voornamelijk over het opdoen van de noodzakelijke kennis. Maar er is soms niet genoeg aandacht voor de emotionele kant en gevoelens van leerlingen. In deze lessenserie leren leerlingen meer over hun eigen binnenkant en die van hun klasgenoten.

Lees verder

Drie verhalen uit Een wereld vol kleuren

Maak kennis met Een wereld vol kleuren. Verhalen over diversiteit aan de hand van drie verhalen en werkvormen.

Lees verder

Fasen van een filosofische denkkring

Filosofie is vaak een lastig thema om te behandelen in de klas. Het is niet zo tastbaar als wiskunde of het leren van een taal. Maar het is vanzelfsprekend van groot belang dat kinderen óók aan de slag zijn met filosofie. Deze tool biedt een stappenplan om dit te doen.

Lees verder

50 tips voor de medezeggenschapsraad

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. In dit boekje zijn verschillende tips te vinden hoe de MR succesvol kan opereren en echte invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid.

Lees verder

Lesbrief Nobelia

Twee lessen burgerschap over landsbestuur en scheiding der machten op eenvoudig niveau bestemd voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Dialoog als burgerschapsinstrument VO

Deze tool biedt een uitgebreide methodiekbeschrijving voor (toekomstige) docenten in het voortgezet onderwijs in het mbo. Want hoe ga je om met controversiële thema’s in de klas, welke methodes hanteer je hiervoor? Handvatten zijn in deze tool te vinden.

Lees verder

Burgerschap vanuit eigen identiteit

Wat doe je aan burgerschapsonderwijs? Hoe verbind je burgerschapsonderwijs aan je waarden? Hoe ontwerp je burgerschapsonderwijs vanuit de identiteit van jouw school? In deze brochure vind je hier handreikingen en goede voorbeelden voor.

Lees verder

Podcast Diversiteit in het onderwijs

In deze podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs.

Lees verder

Pas op de plaats – gesprekstool

Doelgericht en samenhangend vormgeven aan burgerschapsonderwijs vraagt om het ontwikkelen van een gedragen aanpak. Alleen dan kun je gericht invulling geven aan de burgerschapsvorming, passend bij de schoolcontext. De helpt je op weg.

Lees verder

Iedereen is anders en niemand is normaal

De tool is een video die een startpunt kan zijn voor een gesprek over gedachten en gevoelens. Op school gaat het over feiten, kennis en leren. Maar het is ook goed om stil te staan bij emoties, gevoelens en problemen van leerlingen. Deze video biedt een startpunt voor gesprek.

Lees verder

Respect Leskanaal

Altijd actuele en concrete invulling voor lessen burgerschap en sociale veiligheid. In dit leskanaal vind je kosteloos en klikklaar lesmateriaal om actief aan (wereld)burgerschap en sociale veiligheid te werken. Het lesmateriaal biedt concrete tools om in de klas met thema’s als pesten, identiteit, tolerantie en diversiteit aan de slag te gaan. En natuurlijk zijn ook de lessen van de Week van Respect hier te vinden.

Lees verder

Goede Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen. Het is belangrijk dat de MR goed functioneert om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze handreiking biedt gedragsankers voor goede medezeggenschap.

Lees verder
Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.