Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Voor leerlingen in het Openbaar Onderwijs

Op de openbare school mag je zijn wie je bent, heeft iedereen dezelfde kansen en leer je om je stem te gebruiken. Jouw mening doet ertoe! Deze tools helpen je hierbij. Ontdek bijvoorbeeld hoe openbaar jouw school is. Of hoe je in een leerlingenraad écht kunt meebeslissen.

50 tips voor de medezeggenschapsraad

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. In dit boekje zijn verschillende tips te vinden hoe de MR succesvol kan opereren en echte invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid.

Lees verder

Waar verhalen samenkomen

VOS/ABB en de VOO hebben de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgesteld: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met dit boekje kunnen handen en voeten worden gegeven aan de kernwaarden.

Lees verder

Quickscan openbaar onderwijs

Met de quickscan kun je meten in hoeverre de kernwaarden van het openbaar onderwijs tot uiting komen binnen jouw school! De quickscan bestaat uit tien vragen waarmee gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting tegen de meetlat worden gelegd.

Lees verder

Handreiking leerlingenraad

Leerlingen zijn degenen waar het onderwijs voor is. Het is dan ook belangrijk goed te luisteren naar wat leerlingen graag anders zien op school. Ook denken leerlingen vaak graag mee over leuke activiteiten. Met deze handreiking kunnen stappen worden gezet voor het inrichten en in stand houden van een leerlingenraad.

Lees verder

Start een GSA op jouw school

GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance. In deze alliantie maken leerlingen op school zich sterk voor een omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar het veilig is om voor je seksuele voorkeuren uit te komen.

Lees verder

Leerlingenraadhandboek

Een leerlingenraad kan een mooie bijdrage leveren aan goed beleid op school. Leerlingen zitten vaak vol met ideeën hoe het beter kan op school en helpen graag met organiseren van activiteiten. Met dit handboek kunnen grote stappen worden gezet.

Lees verder

Podcast Diversiteit in het onderwijs

In deze podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs.

Lees verder

Leerlingen Evalueren Docenten (LED)

Met deze handreiking kunnen scholen aan de slag met een manier waarop input van leerlingen mee kan worden genomen bij het verbeteren van lessen. Juist de leerlingen die de lessen krijgen hebben vaak mooie ideeën. Lees er meer over.

Lees verder

Veiligwijs

Veiligwijs is een waardengerichte lesmethode voor seksuele en relationele vorming. Een doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Lees verder

Modelreglement leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen die graag mee willen denken over beter onderwijs op school of mee willen helpen met het organiseren van activiteiten voor leerlingen. Met dit modelreglement kunnen basisafspraken voor de raad worden gemaakt.

Lees verder

Samsam Wereldgodsdiensten

Alle informatie over de wereldgodsdiensten verzameld op één website.

Lees verder

Goede Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen. Het is belangrijk dat de MR goed functioneert om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze handreiking biedt gedragsankers voor goede medezeggenschap.

Lees verder

Model leerlingenstatuut

In het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met een leerlingenstatuut. Hierin staan belangrijke afspraken opgenomen rondom regels waar leerlingen zich aan moeten houden. Met dit model kun je het gesprek aangaan over welke regels er zouden moeten zijn.

Lees verder

Brochure kernwaarden openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze kernwaarden zet het openbaar onderwijs zich op de kaart. Lees hier de korte onderbouwing van de kernwaarden.

Lees verder
Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.