Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Voor ouders van kinderen in het Openbaar Onderwijs

Hoe openbaar is de school van uw kind? Bent u benieuwd wat de kenmerken en waarden zijn van de openbare school? Of wilt u meer weten als lid van de Medezeggenschapsraad? Deze tools helpen u verder.

Filter alle tools:

Quickscan openbaar onderwijs

Meet de kernwaarden in jouw school

Hoe komt het openbare karakter van jouw school naar voren? Hoe komen de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting uit de verf op jouw school? Met deze quickscan ontdek je het door 10 vragen te beantwoorden. Je krijgt feedback over de stand van zaken op jouw school én tips voor ontwikkelpunten. Deze tool is bij uitstek geschikt om in gesprek te gaan over de openbare identiteit van jouw school. Geschikt voor leraren, directeuren, schoolleiders en bestuurders. En ook voor ouders en leerlingen in het PO (groep 8) en het VO.

Website VOS/ABB
Website VOO

Lesbrief Kinderen van Adam

In gesprek over koranverhalen

In deze lesbrief staan gesprekssuggesties bij de verhalen in het boek en een aantal creatieve opdrachten. De verwerkingsvormen in deze lesbrief zijn bedoeld voor leerkrachten en ouders/verzorgers die ongeacht hun achtergrond (islamitisch of ander gezindte) met kinderen in gesprek willen gaan over de (levens)vragen die deze verhalen oproepen. Het uitgangspunt is dat kinderen op hun eigen manier vormgeven aan de gedachten, gevoelens en persoonlijke ervaringen die de verhalen oproepen.

LINK naar het boek

50 tips voor de medezeggenschapsraad

Boekje met handreikingen

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. Het project Versterking medezeggenschap was een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Samen schreven zij een boekje met 50 tips voor het medezeggenschapswerk. De tips komen uit de dagelijkse praktijk van MR-leden en gaan over onderwerpen als contact houden met de achterban, vergaderingen voorbereiden, overleg met het bevoegd gezag en wetgeving.

Goede Medezeggenschap

Gedragsankers en scan voor de MR

Download hier het advies met 20 ‘gedragsankers’ voor goede medezeggenschap. Wil je weten hoe je eigen MR scoort op de thema’s van het Advies Goede Medezeggenschap? Doe de MR-scan en ontvang direct advies per e-mail. Nodig vooral ook andere (G)MR-leden en de schoolleider of bestuurder uit om de scan in te vullen en ga met elkaar in gesprek over de uitkomsten.

Filosoferen met je kind

Tips voor gesprekjes thuis

Kun je thuis ook een filosofisch gesprek voeren met je eigen kind? Soms stellen ze je vragen die daar een prachtige aanleiding voor zijn! Wat zijn de do’s en don’ts?

Ik in de MR?! - VO

Tips voor ouders in de MR

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. In opdracht van het project Versterking medezeggenschap, schreef de VOO een serie brochures voor ouders en medewerkers die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad. In de brochure lees je antwoorden op vragen die geïnteresseerde kandidaten vaak stellen. Bijvoorbeeld: waar praat de MR over mee, hoeveel tijd kost het MR-lidmaatschap, wat levert het op en over welke basiskennis moet je beschikken? Ook vertellen huidige (G)MR-leden vanuit verschillende rollen over hun ervaringen in de praktijk.

Ik in de MR?!

Tips voor ouders in de MR

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. In opdracht van het project Versterking medezeggenschap, schreef de VOO een serie brochures voor ouders en medewerkers die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad. In de brochure lees je antwoorden op vragen die geïnteresseerde kandidaten vaak stellen. Bijvoorbeeld: waar praat de MR over mee, hoeveel tijd kost het MR-lidmaatschap, wat levert het op en over welke basiskennis moet je beschikken? Ook vertellen huidige (G)MR-leden vanuit verschillende rollen over hun ervaringen in de praktijk.

Waar verhalen samenkomen

Inspiratieboekje voor de kernwaarden

Dit boekje geeft handen en voeten aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Er staat niet alleen in wat we onder de kernwaarden verstaan, je vindt er ook inspiratie en praktische handvatten voor je eigen onderwijs. Mooie verhalen uit de praktijk, tips & tricks voor in de klas, prikkelende uitspraken en voorbeelden van werkvormen. Je draagt zo uit waar je als school trots op bent en wat je bijdrage is aan de samenleving. Je geeft je school een duidelijk profiel: hier staan we voor en dit mag je van ons verwachten.

Website VOS/ABB
Website VOO

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.