De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs in Nederland. De openbare scholen tonen dan extra karakter! Bijvoorbeeld met activiteiten die laten zien dat iedereen welkom is.

Het thema van de School!Week 2019:

Openbaar onderwijs heeft karakter!

 

In de School!Week 2019 organiseerden wij onder andere de Kinderconferentie in het Limburgs Museum in Venlo:

Accepteer cookies door hier te klikken.
School!Week 2019:
deelnemers!

Testimonials

De kernwaarden van het openbaar onderwijs

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben.

Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levenbeschouwelijke overtuiging. Scholen besteden op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe.

Iedereen Welkom

Iedereen Welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid ze ook hebben. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Ieder benoembaar

Ieder benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid ze ook hebben. Wat van belang is, is dat leerkrachten kunnen en willen handelen volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.

Wederzijds respect

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van leerlingen, ouders en personeelsleden.

Waarden en normen

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Van en voor de samenleving

Van en voor de samenleving

Een openbare school is van en voor de samenleving en betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Levensbeschouwing en godsdienst

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.

Verbonden organisaties