Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Wie zijn wij?

Deze website is een initiatief van VOS/ABB en de VOO. Hiermee willen we iedereen die betrokken is bij het openbaar onderwijs inspireren en ondersteunen om vorm te geven aan de identiteit van het openbaar onderwijs.

VOS/ABB

VOS/ABB zet zich in voor optimale omstandigheden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De openbare en algemeen toegankelijke school gaat uit van de democratische normen en waarden die in de maatschappij leven. Voor VOS/ABB staat het onderwijs niet op zichzelf, maar is het onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de samenleving.

VOO

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren.

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning:

  • Wij begeleiden besturen en scholen bij visievorming, profilering van het openbare karakter en vormgeving van de kernwaarden van openbare scholen.
  • Wij stimuleren openbare scholen om actief te werken aan levensbeschouwing en burgerschapsvorming op een manier die hen past.
  • Wij bieden expertise om directies en teams na te scholen en te begeleiden op het terrein van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.
  • Wij begeleiden fusietrajecten tussen openbare scholen en bijzondere scholen. Daarbij ondersteunen wij de instandhouding van het openbare karakter van de nieuwe (samenwerkings)school.
  • Wij werken met diverse partners aan onderzoek en vernieuwingen op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.
Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.