Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Voor bestuurders in het Openbaar Onderwijs

Een stevige identiteit van het openbaar onderwijs levert veel op. Een duidelijk profiel, een veilig schoolklimaat, betrokken en bevlogen personeel. Hoe kun je de kernwaarden gebruiken voor de toekomstvisie van jouw stichting? Of voor betere profilering? Deze tools helpen je op weg.

Filter alle tools:

Quickscan openbaar onderwijs

Meet de kernwaarden in jouw school

Hoe komt het openbare karakter van jouw school naar voren? Hoe komen de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting uit de verf op jouw school? Met deze quickscan ontdek je het door 10 vragen te beantwoorden. Je krijgt feedback over de stand van zaken op jouw school én tips voor ontwikkelpunten. Deze tool is bij uitstek geschikt om in gesprek te gaan over de openbare identiteit van jouw school. Geschikt voor leraren, directeuren, schoolleiders en bestuurders. En ook voor ouders en leerlingen in het PO (groep 8) en het VO.

Website VOS/ABB
Website VOO

Handboek burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling.

De regering stelt vanaf 2020 duidelijke eisen aan het burgerschapsonderwijs. Veel leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daarover gaat dit handboek. Met werkvormen en voorbeelden maken de auteurs het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kun je met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op school.

Theoretische onderbouwing kernwaarden openbaar onderwijs

Wetenschappelijk artikel

Dit theoretisch kader is een wetenschappelijke fundering van de kernwaarden openbaar onderwijs aan de hand van academische literatuur. Er staat in wat er onder de waarden verstaan kan worden en wat ze van wezenlijk belang maakt voor een pluriforme democratische samenleving. Daarmee geven ze invulling aan de opdracht van het openbaar onderwijs. Het theoretisch kader gaat ook in op de manier waarop deze waarden zich verhouden tot de drie functies van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Het is opgesteld door VOS/ABB en VOO in samenwerking met o.a. Rob Bartels (pabodocent, Pabo Alkmaar en zelfstandig onderwijsontwikkelaar en -ondersteuner), Isolde de Groot (universitair docent burgerschapseducatie en betekenisvol onderwijs, Universiteit voor Humanistiek), Bram Eidhof (universitair docent burgerschapsonderwijs, Universiteit voor Humanistiek) en Gert Biesta (hoogleraar ‘public education’ aan de National University of Ireland in Maynooth, en hoogleraar onderwijstheorie en pedagogiek aan de University of Edinburgh).

Website VOS/ABB
Website VOO

Onderbouwing kernwaarden openbaar onderwijs

Korte versie van de theoretische onderbouwing

Website VOS/ABB
Website VOO

Waar verhalen samenkomen

Inspiratieboekje voor de kernwaarden

Dit boekje geeft handen en voeten aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Er staat niet alleen in wat we onder de kernwaarden verstaan, je vindt er ook inspiratie en praktische handvatten voor je eigen onderwijs. Mooie verhalen uit de praktijk, tips & tricks voor in de klas, prikkelende uitspraken en voorbeelden van werkvormen. Je draagt zo uit waar je als school trots op bent en wat je bijdrage is aan de samenleving. Je geeft je school een duidelijk profiel: hier staan we voor en dit mag je van ons verwachten.

Website VOS/ABB
Website VOO

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.