Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Tools voor bestuurders, directeuren en schoolleiders in het openbaar onderwijs

Een stevige identiteit van het openbaar onderwijs levert veel op. Een duidelijk profiel, een veilig schoolklimaat, betrokken en bevlogen personeel. Hoe kun je de kernwaarden gebruiken voor de toekomstvisie van jouw stichting? Of voor betere profilering? Deze tools helpen je op weg.

Filter alle tools:

Infographic wereldburgerschap

In deze infographic vind je een visie op de aangescherpte burgerschapsopdracht vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Deze biedt een kader en inspiratie voor bestuurders, schoolleiders en directeuren en docenten in het openbaar onderwijs.

Lees verder

Fawaka wereldburgerschap

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om aan burgerschap invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’.

Lees verder

Brochure kernwaarden openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze kernwaarden zet het openbaar onderwijs zich op de kaart. Lees hier de korte onderbouwing van de kernwaarden.

Lees verder

Quickscan openbaar onderwijs

Met de quickscan kun je meten in hoeverre de kernwaarden van het openbaar onderwijs tot uiting komen binnen jouw school! De quickscan bestaat uit tien vragen waarmee gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting tegen de meetlat worden gelegd.

Lees verder

Theoretische onderbouwing kernwaarden openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze kernwaarden zet het openbaar onderwijs zich op de kaart. Lees hier de wetenschappelijke onderbouwing van de kernwaarden.

Lees verder

Waar verhalen samenkomen

VOS/ABB en de VOO hebben de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgesteld: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met dit boekje kunnen handen en voeten worden gegeven aan de kernwaarden.

Lees verder

Podcast Diversiteit in het onderwijs

In deze podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs.

Lees verder

Goede Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen. Het is belangrijk dat de MR goed functioneert om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze handreiking biedt gedragsankers voor goede medezeggenschap.

Lees verder

Pas op de plaats – gesprekstool

Doelgericht en samenhangend vormgeven aan burgerschapsonderwijs vraagt om het ontwikkelen van een gedragen aanpak. Alleen dan kun je gericht invulling geven aan de burgerschapsvorming, passend bij de schoolcontext. De helpt je op weg.

Lees verder

Wat is jouw verhaal?

De ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen én professionals binnen de school vormt het fundament onder wereldburgerschap. Pas als professionals zich bewust zijn van hun eigen ‘kijk op het leven’, van hun eigen verhaal, kunnen zij leerlingen begeleiden in hun groei naar wereldburgerschap.

 

Lees verder

Opgroeien in gelijkheid

Een tool voor basisscholen om hun aanpak van discriminatie vorm te geven. Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs.

Lees verder

Handboek burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. En gelukkig maar. Met dit handboek kunnen leraren handen en voeten geven aan burgerschapsonderwijs op school.

Lees verder

Burgerschap vanuit eigen identiteit

Wat doe je aan burgerschapsonderwijs? Hoe verbind je burgerschapsonderwijs aan je waarden? Hoe ontwerp je burgerschapsonderwijs vanuit de identiteit van jouw school? In deze brochure vind je hier handreikingen en goede voorbeelden voor.

Lees verder

Gratis lessen burgerschap, mediawijsheid en seksualiteit

Omroep HUMAN heeft gratis lesmateriaal ontwikkeld over de thema’s Burgerschap, Mediawijsheid en Seksualiteit. Wil jij in de klas het gesprek aangaan over onderwerpen zoals nepnieuws, seksualiteit, online privacy, vrijheid of pesten?

Lees verder

BurgerschapTool

Maak inzichtelijk wat je al doet aan burgerschaponderwijs en analyseer met je team waarmee je nog aan de slag wil.

Lees verder

Veiligwijs

Veiligwijs is een waardengerichte lesmethode voor seksuele en relationele vorming. Een doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Lees verder

Bekwaamheidseisen DOO

In deze brochure is uitgewerkt aan welke eisen je moet voldoen om gekwalificeerd te worden om te werken in het openbaar basisonderwijs. 11 Hogescholen in Nederland verzorgen een certificeringstraject waarmee studenten aan de Pabo het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) kunnen behalen als extra certificaat bij het Pabo diploma.

Lees verder

QuickScan burgerschap | Toolbox

In de toolbox die bij de QuickScan burgerschap hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te helpen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs op school.

Lees verder
Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.