Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Voor bestuurders in het Openbaar Onderwijs

Een stevige identiteit van het openbaar onderwijs levert veel op. Een duidelijk profiel, een veilig schoolklimaat, betrokken en bevlogen personeel. Hoe kun je de kernwaarden gebruiken voor de toekomstvisie van jouw stichting? Of voor betere profilering? Deze tools helpen je op weg.

Filter alle tools:

Quickscan openbaar onderwijs

Meet de kernwaarden in jouw school

Hoe komt het openbare karakter van jouw school naar voren? Hoe komen de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting uit de verf op jouw school? Met deze quickscan ontdek je het door 10 vragen te beantwoorden. Je krijgt feedback over de stand van zaken op jouw school én tips voor ontwikkelpunten. Deze tool is bij uitstek geschikt om in gesprek te gaan over de openbare identiteit van jouw school. Geschikt voor leraren, directeuren, schoolleiders en bestuurders, maar ook voor ouders en leerlingen in het VO.

Website VOS/ABB
Website VOO

Handboek burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling.

De regering stelt vanaf 2020 duidelijke eisen aan het burgerschapsonderwijs. Veel leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daarover gaat dit handboek. Met werkvormen en voorbeelden maken de auteurs het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kun je met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op school.

Theoretische onderbouwing kernwaarden openbaar onderwijs

Wetenschappelijk artikel

Dit theoretisch kader is een wetenschappelijke fundering van de kernwaarden openbaar onderwijs aan de hand van academische literatuur. Lees hier wat er onder de waarden verstaan kan worden, wat ze van wezenlijk belang maakt voor een pluriforme democratische samenleving, en daarmee voor het invullen van de opdracht van het openbaar onderwijs. Het artikel gaat ook in op de manier waarop deze waarden zich verhouden tot de drie functies van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Dit artikel werd geschreven met o.a. Rob Bartels, Isolde de Groot, Bram Eidhof en Gert Biesta.

Website VOS/ABB
Website VOO

Onderbouwing kernwaarden openbaar onderwijs

Korte versie van de theoretische onderbouwing

Website VOS/ABB
Website VOO

Waar verhalen samenkomen

Inspiratieboekje voor de kernwaarden

Dit boekje geeft handen en voeten aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Er staat niet alleen in wat we onder de kernwaarden verstaan. Maar je vindt ook inspiratie en praktische handvatten voor je eigen onderwijs. Mooie verhalen uit de praktijk, tips & tricks voor in de klas, prikkelende uitspraken en voorbeelden van werkvormen. Je draagt zo uit waar je als school trots op bent en wat je bijdrage is aan de samenleving. Je geeft je school een duidelijk profiel: hier staan we voor en dit mag je van ons verwachten.

Website VOS/ABB
Website VOO

Wij gebruiken functionele cookies, om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.