Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Nederland scoort matig op burgerschap en democratie – VO

Nederlandse leerlingen weten minder over democratie dan leeftijdgenoten in vergelijkbare landen. Dit blijkt uit de jongste International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2022).

Het ICCS 2022 is een internationaal onderzoek in 24 landen naar burgerschap onder leerlingen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Het Nederlandse deel van het onderzoek is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en GION onderwijs/onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de kennis van Nederlandse leerlingen over burgerschap en de democratische rechtsstaat gelijk is aan het internationale gemiddelde, maar op een beduidend lager niveau ligt dan in gebieden of landen die op Nederland lijken, zoals de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Scandinavische landen. Bovendien is in Nederland – net als in veel andere landen – het kennisniveau van leerlingen over burgerschap en democratie lager dan zes jaar geleden, toen dit onderzoek ook werd uitgevoerd.

Grote verschillen tussen scholen
De studie wijst verder uit dat in vergelijking met andere landen de groep die het laagste scoort in Nederland naar verhouding groot is, namelijk één op de zeven leerlingen. Tevens blijkt dat de verschillen tussen scholen aanmerkelijk groter zijn dan in andere landen. Daarnaast bestaan er in Nederland grote verschillen tussen leerlingen met of zonder migratieachtergrond.

Het onderzoek richtte zich ook op wat scholen doen aan burgerschap. Het blijkt dat leraren in Nederland relatief weinig aandacht besteden aan verschillende perspectieven op politieke en maatschappelijke onderwerpen en ook relatief weinig oog hebben voor diversiteit en inclusie. In vergelijking met leeftijdsgenoten elders zeggen Nederlandse leerlingen dat ze op school minder geleerd hebben over burgerschap.

Lees meer over het onderzoek…

Benieuwd naar wat je zelf kunt doen voor beter burgerschapsonderwijs?

Op onze pagina met tools voor het VO vindt je een aantal suggesties:

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.