Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Eerste Kamer akkoord met nieuwe burgerschapswet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe burgerschapswet, ‘de Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’.

Het wetsvoorstel heeft als doel dat op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs meer gedaan wordt met burgerschapsonderwijs. Zo staat in de wet opgenomen dat het leren functioneren in een democratische rechtsstaat centraal moet staan en dat kennis van en respect voor onderlinge verschillen moet worden bijgebracht.

VOS/ABB en VOO blij met burgerschapswet

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zijn verheugd dat na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet. VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers: “De opdracht voor scholen om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs is nu niet meer vrijblijvend. Scholen worden geacht een visie te hebben op burgerschap en daar plan- en doelmatig vorm aan te geven.”

VOO-voorzitter Marco Frijlink vult aan: “Door deze wet wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen leren over de Grondwet en hoe onze democratische rechtsstaat functioneert. Die gezamenlijke basis is essentieel om elkaar goed te begrijpen en goed met elkaar te kunnen discussiëren.”

Ondersteuning nodig?

 Op de website www.openbaaronderwijs.nu zijn veel tools te vinden waarmee scholen invulling kunnen geven aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs en de nieuwe burgerschapswet. Vragen over de wet of hoe de school hiermee aan de slag kan? Neem dan contact op.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.