Workshops

  1. Gedeelde waarden in het openbaar onderwijs
  2. Een nieuw wij op school
  3. Levensbeschouwing en G/HVO, juist in het openbaar onderwijs!
  4. Weg met Artikel 23!?
  5. Onderwijs van en voor de samenleving

Op 13 september kunt u bij aanvang van het symposium een keuze maken uit een van deze workshops.
Terug naar de hoofdpagina.

1. Gedeelde waarden in het openbaar onderwijs

Bram Eidhof – Instituut voor publieke waarden

 In een polariserende maatschappij stevig burgerschapsonderwijs geven, dat is geen sinecure. Zeker niet op een openbare school, die haar eigen visie op burgerschapsvorming niet aan een denominatie noch aan de overheid kan ontlenen. Wat zijn de gedeelde waarden die ruimte bieden voor verschillende perspectieven, maar die toch niet vrijblijvend zijn? En wat is er nodig om deze visie in de praktijk te laten landen? Bram Eidhof schreef een proefschrift over deze en andere vragen. Eidhof ontwerpt tegenwoordig samen met scholen burgerschapsprogramma’s. In deze workshop werken we samen aan een visie op burgerschap vanuit het openbaar onderwijs, met concrete leerdoelen en handvatten voor de praktijk.

2. Een nieuw wij op school

Agnes van der Sluijs, programmaleider NieuwWij

Biedt uw school(-organisatie) een ‘nieuw wij’ voor teamleden en leerlingen? Dat wil zeggen: een plek waarin alle teamleden en leerlingen zich thuis kunnen voelen en hun talenten zo goed mogelijk voor zichzelf en voor een inclusieve samenleving kunnen benutten.
Lukt het u om teamleden of leerlingen met elkaar in gesprek te brengen over hun culturele bagage, levensbeschouwing en de bijbehorende overtuigingen en gebruiken? En wat als het écht spannend wordt en die overtuigingen flink botsten? Weet u dan op een effectieve manier te nuanceren of breekt het klamme zweet u uit? En voelt u zich gesteund als u het soms lastiger lijkt te vinden dan collega’s om goed om te gaan met de diversiteit in de schoolomgeving?
In deze workshop onderzoeken we welke competenties passen bij onderwijs gericht op dit ‘nieuw wij’. We verkennen over welke competenties u en uw collega’s al beschikken en welke doelen u zou willen stellen op het terrein van culturele diversiteit in de school.

3. Levensbeschouwing en G/HVO, juist in het openbaar onderwijs

Lizzy Wijnen, Centrum Humanistische Vorming

In het openbaar onderwijs is een paradigmaverschuiving gaande van een actief neutrale naar actief pluriforme houding. In deze workshop wordt de plek van het vakgebied levensbeschouwing in het openbaar onderwijs geschetst. In het bijzonder behandelen we de rol van Humanistische en Godsdienstige Vorming (HVO en GVO) in het openbaar onderwijs en welke ontwikkelingen daar zichtbaar zijn. Niet alleen de genoemde verschuiving komt aan bod, ook wordt duidelijk dat openbaar onderwijs de opdracht heeft om te onderwijzen over levensbeschouwelijke tradities en te werken aan de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen. In deze workshop onderzoeken we of het openbaar onderwijs op dit gebied klaar is voor de toekomst: welke sterke punten moeten we in de toekomst behouden en wat zou anders kunnen?

4. Weg met Artikel 23!?

Anja Vink, Onderwijsjournalist

Anja Vink is 20 jaar werkzaam als onderwijsjournalist en heeft drie keer de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek ontvangen. Vink is in die jaren veranderd van een ‘Weg met Artikel 23″-aanhanger (niet onderbouwd door enige kennis) naar meer waardering voor het publieke onderwijsbestel dat Nederland zo uniek maakt. In deze workshop zal Vink hier dieper op ingaan en uitleggen waarom zij van mening is dat we het onderwijsbestel niet moeten afbreken.

5. Onderwijs van en voor de samenleving

Wiel Veugelers, Universiteit voor Humanistiek

In deze workshop gaat Wiel Veugelers in op de vraag hoe het openbaar onderwijs als meest democratische onderwijsvorm haar maatschappelijke functie kan vervullen. Welke invulling kunnen de pedagogische uitganspunten actieve pluriformiteit, maatschappelijke voorbereiding en actieve participatie krijgen? Veugelers gaat hierbij in op het versterken van de visie, de positie en de praktijk van de openbare school.

Meld u hier aan voor het symposium ‘De Staat van het openbaar onderwijs’.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone