Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Inspiratielijst met acties voor in de Week van Openbare Scholen

Van 22 t/m 26 maart is het de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen! Openbare scholen en stichtingen organiseren in deze week, samen met hun leerlingen, allerlei inspirerende acties rondom de kernwaarden. Heeft u nog geen ludieke actie bedacht? Laat u inspireren en zet een actie neer samen met leerlingen!

Acties waarmee u de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting extra uitdraagt

 • Doe mee met de videocampagne ‘Wat is jouw verhaal?’
 • Bestel promotiemateriaal zoals pennen, stickers, posters, boekje. Deel deze uit binnen uw school(stichting) en voer dialoog met elkaar over de kernwaarden.
 • Bespreek met elkaar wat er al goed gaat ten aanzien van het merkbaar/voelbaar/zichtbaar maken van de kernwaarden, en waar nog kansen liggen.
 • Bestel een gevelbordje met de slogan ‘Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen’ voor bij de ingang van de school om te laten zien dat iedereen welkom is binnen uw school(stichting en onthul dit gevelbord op feestelijke (digitale) wijze samen met leerlingen en ouders/verzorgers!
 • Organiseer samen met leerlingen een dialoog- of debatmiddag over actuele maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld de coronamaatregelen (en de protesten hiertegen) of ga in dialoog over levensbeschouwelijke achtergronden van kinderen, etc. Leuk om dit vooral door de leerlingen te laten neerzetten!
 • Digitale activiteit voor (nieuwe) ouders/verzorgers (bijv. een virtuele tour door de school of een dialoog met leerlingen over hun ervaringen met de school).
 • Een actie vanuit de leerlingenraad waarbij de ‘stem van de leerling’ centraal staat (bijvoorbeeld een prijsvraag hoe het schoolplein of de aula verbeterd kan worden waaraan alle klassen mee kunnen doen). Zo laat je écht de stem van de leerling tellen!
 • Ontmoeting tussen een basisschool en een middelbare school, zodat zij elkaar leren kennen (digitale mystery meeting via Zoom of Teams).
 • Laat leerlingen meedenken over de toekomstvisie van de school en geef ze een belangrijke stem rondom strategisch beleid van de stichting of school.
 • Als er een ‘Gender & Sexuality Association’ (GSA) op uw school is, laat de GSA een mooie actie bedenken in de Week van Openbare Scholen, waarmee het de diversiteit binnen de school weer even extra benadrukt.
 • Laat u inspireren door drie stichtingen uit West-Friesland die de krachten hebben gebundeld en de website www.krachtvanopenbaaronderwijs.nl in het leven hebben geroepen. Wat een prachtig initiatief!

Wilt u sparren of heeft u hulp nodig?

Wilt u graag nog verder sparren over (één van) bovenstaande ideeën? Neem contact op met adviseur identiteit Eline Bakker van VOS/ABB via ebakker@vosabb.nl of mail uw vraag naar info@openbaaronderwijs.nu.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.