Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

De stem van de leerling laat kernwaarden leven binnen school

Wat is de rol van het openbaar onderwijs in het betekenis geven aan de kernwaarden in de klas en in de school? Wat vraagt dit van betrokkenen? En vooral belangrijk: wat doe je met de stem van de leerlingen?

Kernwaarden openbaar onderwijs als uitgangspunt voor keuzes op school

De waarden vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Leerkrachten en leerlingen geven samen invulling aan deze waarden en spreken elkaar aan op gedrag dat in strijd is, of lijkt te zijn, met deze waarden. De waarden kunnen het uitgangspunt zijn bij het maken van bepaalde keuzes (‘Past dit bij onze waarden?’).

Verbonden aan de pluriforme en democratische samenleving

De waarden vormen dus een basis voor het beleid en de cultuur van de school. De waarden zijn in hoge mate verbonden aan de pluriforme en democratische samenleving. Dit is ook de context waarbinnen de openbare school functioneert en waar leerlingen hun eigen rol in hebben.

Continue verbinding met de samenleving

De school stimuleert kritisch-democratisch burgerschap en zoekt continu de verbinding met de samenleving. Zij treedt naar buiten en haalt de wereld naar binnen. De school benut de diversiteit in de samenleving en leert de leerlingen zich daartoe verhouden. Zij draagt eraan bij dat we samen de ‘samenleving maken’, waarin iedere leerling kan floreren en een eigen stem heeft.

Betrek leerlingen bij besluiten binnen de school

Om leerlingen democratische vaardigheden te leren die passen bij onze samenleving, is het belangrijk om hun de verantwoordelijkheid te geven en ze te betrekken bij besluiten binnen de school. Op die manier leren leerlingen dat hun mening telt. Ze leren omgaan met verantwoordelijkheid, leren wat samenleven betekent, hoe je respectvol met elkaar omgaat en hoe je zelf en samen een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Tips voor optimale leerlingenparticipatie

Ben je benieuwd of op jouw school(stichting) leerlingen optimaal participeren en meedenken? Of op welke manieren je leerlingen een stem geeft en daarmee de kernwaarden laat leven binnen jouw school? Bekijk dan eens de tool van De Vreedzame School (CED-Groep) met
75 ideeën om leerlingen mee te laten denken bij besluiten. Je zult zien dat de cultuur in de school hierdoor in positieve zin verandert.

Bekijk hier de 75 tips voor leerlingenparticipatie

Op de homepage van dit portaal vind je meer tools om de kernwaarden te laten leven binnen jouw school(bestuur). Kies jouw doelgroep en vind passende tools die je kunt gebruiken.

Lees meer over De Vreedzame School in het decembernummer van het magazine Naar School! van VOS/ABB. In dit artikel lees je meer over het uitgangspunt van deze vreedzame methode.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.