Over VOS/ABB en VOO

VOS/ABB logoVOS/ABB behartigt de belangen van bestuur en management in openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. VOS/ABB vertegenwoordigt ongeveer 275 schoolbesturen met in totaal ruim 2000 scholen en circa 575.000 leerlingen.

voo-logoVOO behartigt de belangen van het openbaar onderwijs op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs. VOO vertegenwoordigt circa 300.000 leerlingen in het openbaar onderwijs.

Geef een reactie