Kernwaarden

5ikbenwelkom plaquetteOp een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Kernwaarden:kernwaarden

  1. Iedereen welkom
  2. Iedereen benoembaar
  3. Wederzijds respect
  4. Waarden en normen
  5. Van en voor de samenleving
  6. Levensbeschouwing en godsdienst

Niet apart, maar samen.

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Niet apart maar samen

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

Film Schoolstrijd

Wilt u meer te weten komen over het ontstaan van het bijzonder en openbaar onderwijs? Bekijk dan de aflevering van Andere Tijden over de Schoolstrijd. In 1917 was het namelijk zover: het einde van de schoolstrijd, het begin van een enorme groei aan scholen op religieuze grondslag. In de aflevering van Andere Tijden wordt gekeken naar de gevolgen van de schoolstrijd – tachtig jaar geleden én nu. Een mooie documentaire met beelden van toen en nu. Bekijk de film via de website van Andere Tijden.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone