Lesmateriaal

Er zijn allerlei lesmaterialen beschikbaar om gedurende het schooljaar of tijdens de School!Week aandacht te besteden aan de kernwaarden. Op deze pagina ziet u een overzicht van deze materialen. Een aantal materialen zijn voor leden van VOS/ABB en VOO gratis te bestellen.

 Lesbrief ‘Samen maken wij onze Droomschool!’ 

Deze lesbrief is speciaal voor de School!Week 2018 ontwikkeld. De extra benodigdheden zoals de placemat en de prezi’s zullen binnenkort ook hier te downloaden zijn. Download hier de lesbrief ‘Samen maken wij onze Droomschool’

 Handreiking kinder- en mensenrechten

De rechten van het kind en de rechten van de mens zijn een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs.  Deze rechten zijn universeel en dus voor iedereen geldig, ongeacht afkomst of

kinderrechtencirkel

levensovertuiging. Ook de afzonderlijke rechten sluiten naadloos aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs, denk bijvoorbeeld aan het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, vrijheid van meningsuiting en natuurlijk het recht op goed onderwijs voor álle kinderen.

In de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs’ wordt dit verder uitgelegd. De handreiking bevat praktische tips voor kinder- en mensenrechteneducatie in primair en voortgezet onderwijs. U kunt de handreiking gratis downloaden. Leden van VOS/ABB en VOO kunnen de handreiking bovendien gratis bijbestellen.

 Inspiratiekalender openbaar onderwijs
De kernwaarden van het openbaar onderwijs, hoe besteedt u daar aandacht aan? Met de inspiratiekalender openbaar onderwijs staat u in de klas elke dag even stil bij verschillende thema’s. De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Afbeeldingen, teksten en korte opdrachtjes geven inspiratie voor het begin van de schooldag of het kringgesprek. Er zijn opdrachten voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u de kalender meerdere jaren gebruiken.

De inspiratiekalender is hier te bestellen.

 Inspiratiebrief ‘Voor elkaar’
Inspiratiebrief Voor elkaarDe inspiratiebrief ‘Voor elkaar’ bevat lessuggesties over kinderrechten én tips om in actie te komen. Er staan aparte lesbrieven in voor de onder-, midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en voor de onderbouw voortgezet onderwijs. De lesbrieven zijn ontwikkeld met uitgeverij Kwintessens. Download hier de inspiratiebrief.

Download hier de werkbladen.

 

 Lesbrief ‘Iedereen is welkom’
Deze lesbrief is ontworpen voor het voortgezet onderwijs aansluitend op het thema van de School!Week 2017: Welkom op mijn School!. Samen met Respect Education Foundation is deze lesbrief ontworpen. Download hier de lesbrief.

 Goedemorgen!
Goedemorgen! voorziet in de groeiende behoefte aan zingeving in het openbaar onderwijs. Met de dagelijkse, actuele teksten kun je als docent samen met de leerlingen even stilstaan bij onze complexe samenleving en de vragen die daarbij komen kijken. Een school die het materiaal gebruikt, werkt intensief aan burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. In de dagelijkse items komen diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod. Het dagelijkse aanbod is actueel en volgt een thematische ordening.

Meer informatie over Goedemorgen! vindt u op Goedemorgenopschool.nl

 

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone