Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Vier de kernwaarden in de Week van Openbare Scholen

In de week van 22 t/m 26 maart 2021 vindt de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen plaats.

In de week van 22 t/m 26 maart 2021 zetten de openbare scholen in Nederland hun kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting volop in de schijnwerpers. Dat doen zij natuurlijk samen met hun leerlingen! Er worden allerlei inspirerende acties georganiseerd die raken aan de kernwaarden. Denk hierbij aan een filosofisch dialoog, een open dag voor ouders/verzorgers of een actie in de buurt waarmee de school laat zien dat die letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat (bijvoorbeeld een actie voor ouderen of voor een schone buurt).

Ook zijn er acties mogelijk waarbij leerlingen extra hun stem laten horen over het reilen en zeilen binnen de school. Of de school kan een mooi moment creëren om samen met ouders en leerlingen een plaquette met de slogan Openbare scholen – waar verhalen samenkomen te onthullen. Scholen kunnen deze plaquette met slogan bestellen.

Dagelijks digitaal programma maakt kernwaarden zichtbaar

In de Week van Openbare Scholen bieden VOS/ABB – de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) elke dag digitaal een programma aan. Zo brengen we samen de kernwaarden tot leven. Je kunt denken aan online workshops, een online dialoog tussen experts of een online uitwisseling tussen peers om elkaars verhalen uit te wisselen.

In het nieuwe jaar informeren wij je over het complete programma. Houd hiervoor ons portaal www.openbaaronderwijs.nu in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de kernwaarden en het openbaar onderwijs. Denk aan passende tools en inspiratie voor in de klas.

Mystery meeting: Scholen ontmoeten scholen

Uniek in de Week van Openbare Scholen is het mystery meeting-project Scholen ontmoeten scholen. Daarin worden klassen van verschillende scholen aan elkaar gekoppeld. De kinderen leren elkaar kennen in een digitale mystery meeting. Wat is hun identiteit, welke levensbeschouwing hebben ze, welke hobby’s, waar wonen ze, wat maakt hun school zo bijzonder? Zo ontdekken de leerlingen overeenkomsten, maar natuurlijk ook verschillen. Dat maakt dit project zo inspirerend!

Ontmoeting en dialoog

Binnen Scholen ontmoeten scholen staan ontmoeting en dialoog centraal. De kernwaarde ‘ontmoeting’ is nauw verbonden aan de actief-pluriforme opdracht van de openbare school. Het gaat om aandacht voor en interesse in de ander en het herkennen, erkennen, waarderen, benutten en ondersteunen van de diversiteit in de samenleving. Dit is van belang voor identiteitsontwikkeling, waardevolle relaties en het verstevigen van onze democratische samenleving.

Met Scholen ontmoeten scholen ontmoeten leerlingen elkaar, in heel Nederland!

Houd ook voor dit project onze nieuwsbrief en het portaal www.openbaaronderwijs.nu in de gaten. Na de kerstvakantie kun je jouw school voor het mystery meeting-project Scholen ontmoeten scholen inschrijven.

Wij kijken uit naar een prachtige Week van Openbare Scholen. Jij doet toch ook mee?

Wil je sparren over (nog te bedenken acties in) de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen? Neem contact op met Eline Bakker van VOS/ABB: ebakker@vosabb.nl.

Vergeet niet dat we promotiemateriaal over de kernwaarden hebben (zoals stickers, posters en de gevel-plaquettes). Bestel het promotiemateriaal op tijd om de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting tijdens de Week van Openbare Scholen zichtbaar te maken binnen jouw school.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.