Wat is de School!Week?

De landelijke School!Week heeft als doel het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs stevig op de kaart te zetten, de meerwaarde ervan te laten zien aan ouders en het zelfbewustzijn te vergroten van iedereen die in het openbaar onderwijs werkt of er anderszins bij betrokken is. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs worden in de School!Week extra onder de aandacht gebracht. Het motto van de School!Week is altijd: Ik ben welkom! 9

School!Week 2019 – 18 t/m 22 maart (week 12)School!week-web-logo

 Doel van de School!Week

    • Aantrekkingskracht van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs vergroten (imago versterken).
    • Positieve associaties met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs bevorderen, waardoor mensen in en om de scholen beter de waarde ervan leren kennen en er enthousiasmerend over kunnen vertellen. Zij zijn trots op hun school en weten dat kinderen in het openbaar onderwijs zichzelf kunnen zijn.
    • Gewenste associaties: open en verwelkomend (vanuit vertrouwen de wereld tegemoet tredend), veelkleurig, eigentijds en fris.

 Ambities van de School!Week

  • Professionals in de scholen nog bewuster maken van het unieke karakter en de zin van openbaar onderwijs en bij hen het gevoel van trots versterken.
  • Ouders en leerlingen de meerwaarde van de openbare scholen laten zien en hen ervan overtuigen dat kinderen daar het mooiste onderwijs krijgen dat zij zich kunnen wensen.
  • Partners zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, zorg- en welzijnsorganisaties en stagebedrijven tonen welke kansen samenwerking met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt.
  • Belanghebbenden zoals wijkorganisaties, gemeenten, bedrijven en winkeliersverenigingen laten merken welke ruimte het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt.

Geef een reactie