Wat is de School!Week?

De landelijke School!Week heeft primair als doel het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs jaarlijks in het zonnetje te zetten, de meerwaarde ervan te laten zien aan ouders en het zelfbewustzijn te vergroten van iedereen die er werkt of erbij betrokken is. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs worden in de School!Week extra onder de aandacht gebracht. Het motto van de School!Week is altijd: Ik ben welkom! Het thema van de School!Week in 2018 is: Samen maken we School!.

De School!Week 2018 loopt van 19 t/m 23 maart (week 12).School!week-web-logo

 Het doel van de School!Week is

    • De aantrekkingskracht van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs vergroten (imago versterken).
    • Zorgen voor positieve associaties met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waardoor mensen in en om de scholen beter de waarde ervan leren kennen en er enthousiasmerend over kunnen vertellen. Ze zijn trots op hun school en ze weten dat kinderen in het openbaar onderwijs zichzelf kunnen zijn.
    • Gewenste associaties: open en verwelkomend (vanuit vertrouwen de wereld tegemoet tredend), veelkleurig, eigentijds en fris.

 De campagneweek heeft de ambitie om:

  • de professionals in de scholen nog bewuster te maken van het unieke karakter en de zin van openbaar onderwijs, en bij hen het gevoel van trots versterken.
  • de ouders en leerlingen de meerwaarde van de openbare scholen te laten zien en hen ervan te overtuigen dat hun kinderen het mooiste onderwijs krijgen dat ze zich kunnen wensen.
  • partners als peuterspeelzalen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, zorg- en welzijnsorganisaties en stagebedrijven te tonen welke kansen samenwerking met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt.
  • belanghebbenden als wijkorganisaties, gemeenten, bedrijven, winkeliersverenigingen in de buurt van de scholen te laten merken welke ruimte het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Geef een reactie