Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden. Daarbij wordt van leerkrachten verwacht om de eigen levensovertuiging terughoudend uit te dragen. Het betekent overigens niet dat alle ideeën getolereerd hoeven te worden. Er wordt hierbij uitgegaan van respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving.

‘Openbaar onderwijs betekent in de eerste plaats: voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond, afkomst of cultuur. Geen enkel kind wordt uitgesloten. Openbare scholen zijn daardoor echt een afspiegeling van de maatschappij. In ons land leven, wonen en werken we samen met mensen van allerlei pluimage. Precies zo is het op de openbare school. En juist die verschillen vormen de basis van ons onderwijs. Elkaar waarderen begint altijd met elkaar leren kennen.’
Jeanet Visserman, leerkracht openbare basisschool De Springplank in Creil (Noordoostpolder)
Interview School! 6 – november 2011

Filmpje wederzijds respect

Bekijk ook de andere filmpjes!

Geef een reactie