Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Foto: Martin Droog

‘Ik wil deze muur laten zien vanwege de tekst die erop staat: ‘Op deze school zitten geen Nederlanders, Macedoniërs, Turken, protestanten of Kaapverdianen. Geen Creolen, joden of Amerikanen. Geen katholieken of boeddhisten.’ De opsomming is nog langer en eindigt met: ‘Op deze school zitten jonge mensen, heb begrip voor elkaar’. Dat vind ik wezenlijk voor het onderwijs. Dat mensen, met welke levensovertuiging of afkomst dan ook, elkaar vinden en leren samen te werken. “Zelf denken, samen doen”, dat is mijn credo.’
Rob Damwijk, Minkema College Woerden
Interview in School! 2 – april 2011

Op een school leren kinderen veel: rekenen, lezen, schrijven, sporten, knutselen en nog veel meer. Op de openbare school leren kinderen daarnaast vooral ook om van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Gesprekken vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en leren ons – kinderen en ouders, leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders – om kritisch naar onszelf en anderen te kijken. Zonder de ander van het eigen gelijk te willen overtuigen. Op de openbare school heeft elk kind, iedere leerkracht en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe.

Bekijk ook de andere filmpjes!

Geef een reactie