PR

 Persbericht en persbenadering

Gratis huis-aan-huisbladen zijn een belangrijk medium. Deze gratis bladen worden over het algemeen goed gelezen Belangrijk is dat u een goed persbericht opstelt, op het juiste moment.
Meer informatie: Persbericht, checklist en voorbeeld

 AIDA

Campagnes als deze kennen een opzet in vier stappen: AIDA. De letters staan voor Attention, Interest, Desire en Action.

A   Attention: belangstelling wekken. Hang van tevoren posters op, zet op de website en sociale media dat uw school meedoet aan de School!Week, kondig acties aan bij de plaatselijke media.

I   Interest: betrokkenheid vergroten, belangen delen, gevoel van eigenaarschap aanwakkeren. In deze fase wilt u  de sympathie winnen van het publiek.

D   Desire: bij het publiek de wens opwekken om deel van de campagne uit te maken en zelf mee te doen. Gevoel van eigenaarschap vergroten.

A   Action: activiteiten ontplooien waarvoor het publiek wordt uitgenodigd.

De tabel geeft aan op welke manier u bepaalde doelgroepen kunt activeren:

Te activeren groep
Hoe motiveert/activeert u ze?
Behoefte aan
Leraren, OR/MR’s, bestuurders, directies Geef informatie over de zin van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en de campagne.

Geef aan wat het voor professionals betekent om op een openbare school te werken en welke kansen het hun biedt, bijvoorbeeld in de lessen.

Zingeving
Ouders Maak de meerwaarde van het openbaar onderwijs en het doel van de School!Week duidelijk. Toegevoegde waarde
Partners Laat de gezamenlijke kansen van openbare scholen en partners zien in het kader van de School!Week. Kansen

Win-winsituaties

Belanghebbenden Geef aan wat het openbaar onderwijs te bieden heeft Ruimte

Aandacht

 Meer informatie over contact met de pers?

Voor meer informatie kunt u het document Contact met de pers raadplegen.