Promotie

Hieronder vind u enkele tips hoe u bekendheid kan geven aan uw School!Week

 Persbericht en persbenadering

Gratis huis-aan-huisbladen vormen een belangrijk medium. Deze gratis bladen worden heel goed gelezen Belangrijk is dat u een goed persbericht opstelt, op het juiste moment. Meer informatie: ‘Persbericht, checklist en voorbeeld’

 AIDA

Campagnes als deze kennen een opzet in vier stappen. In de marketing gebruiken ze daarvoor de afkorting AIDA. De letters staan voor Attention, Interest, Desire en Action.

                            Attention: aandacht trekken, belangstelling wekken.Het publiek moet nieuwsgierig worden naar de activiteiten. Hang van tevoren al posters op en zet het op de website, kondig de acties aan bij de plaatselijke pers

                              Interest: betrokkenheid vergroten, belangen delen (win-winsituatie creëren). Gevoel van eigenaarschap aanwakkeren.

In deze fase wilt u  de sympathie winnen van het publiek.

                            Desire: bij het publiek de wens opwekken om deel van de campagne uit te maken en zelf mee te doen. Gevoel van eigenaarschap verder vergroten.

                             Action: activiteiten ontplooien waar het publiek voor wordt uitgenodigd.

De onderstaande tabel geeft op welke manier u bepaalde doelgroepen kunt activeren.

Te activeren groep
Hoe motiveert/activeert u ze?
Behoefte aan
Leraren, OR/MR’s, bestuurders, directies Geef informatie over de zin van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en de campagne.

Geef aan wat het voor professionals betekent om op een openbare school te werken en welke kansen het hun biedt voor leerkracht/docent in de lessen.

Zingeving
Ouders Maak de meerwaarde van dit onderwijs en het doel van de campagne duidelijk Toegevoegde waarde
Partners Laat de gezamenlijke kansen van scholen en partners zien in het kader van de campagne Kansen;

Win-winsituaties

Belanghebbenden Geef aan wat dit onderwijs te bieden heeft Ruimte

Aandacht

 Meer informatie over contact met de pers?

Voor meer uitgebreide informatie kunt u het document “Contact met de pers” raadplegen.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone