Tips & promotie

Hier komen in aanloop naar de School!Week 2018 steeds meer tips en suggesties die u kunt gebruiken om van de campagneweek een succes te maken.

Niet alleen inhoudelijke tips zijn hier te vinden, maar ook manieren waarop u de School!Week kunt promoten in uw omgeving.

Tip 18: Feestslinger
Op de website zijn feestelijke vlaggetjes te downloaden. Deze kunnen leerlingen inkleuren en versieren. De vlaggetjes kunnen vervolgens overal in de school worden opgehangen om de School!Week extra feestelijk te maken.

Tip 17: Laat het ons weten
Wij zijn altijd enthousiast om te horen of te zien wat u georganiseerd heeft voor/tijdens de School!Week. Wij proberen dit dan ook te delen via onze eigen media. Wij ontvangen graag foto’s, filmpjes of sfeerverslagen van uw School!Week activiteit. Vooraf aangekondigde activiteiten maken sowieso kans om een bezoekje van onze fotograaf en journalist te krijgen op de dag zelf. Wij zien graag jullie activiteit tegemoet via Ikbenwelkom@vosabb.nl

Tip 16: Straal uw trots uit
Openbaar onderwijs is van en voor de samenleving, dus probeer ook de samenleving op de hoogte te houden. Neem contact op met de lokale media over de School!week zodat zij komen kijken. Stuur ouders een speciale School!Week nieuwsbrief. Hang in de buurt flyers op met een aankondiging. Zo krijgt de school ook een positief beeld in de gemeenschap. Meer informatie over promotie, kijk op openbaaronderwijs.nu http://wp.me/P3kApb-1DW

Tip 15: Zet de ouders in het zonnetje
Het thema van de School!Week 2018 is: Samen maken we School! De ouders van bijvoorbeeld de MR en de ouderraad helpen het hele jaar actief mee op school. In de School!Week kun je hen extra in het zonnetje zetten. Hoe? Laat leerlingen daarover meedenken! In het VMBO kunnen leerlingen van de sector Zorg&Welzijn ouders een wellness-behandeling geven. Of laat leerlingen van de sectoren Horeca, bakkerij & recreatie en Economie & ondernemen samenwerken om het speciale ‘School!Week-restaurant’ te openen speciaal voor alle betrokken ouders.

P.S. Mocht uw leerlingenraad een hele leuke actie bedenken kunnen zij mee doen met onze leerlingenraadactie! http://wp.me/P3kApb-1xc

Tip 14: Organiseer een debat
Organiseer een debattoernooi of -wedstrijd met verschillende scholen van uw bestuur. Presenteer uw school zo als ‘democratische school’. Debatteer over het thema van de campagneweek: Samen maken we School!. Om het openbaar onderwijs onder de aandacht te brengen, kunt u een debat organiseren in de raadszaal van de gemeente. Extra leuk is als ook de wethouder van Onderwijs mee wil doen. Dit levert bovendien nog eens extra publiciteit op. Wanneer er meerdere scholen meedoen met de School!Week, kan er een wedstrijd worden georganiseerd.

Tip 13: Sluit aan bij het thema: Samen maken we School!
Ga tijdens of voorafgaand aan School!Week in gesprek met de leerlingen wat zij graag anders willen zien op school. Of hoe zij denken de meerwaarde van het openbaar onderwijs tentoon te kunnen stellen. Ook kunt u een panelgesprek organiseren met personeel of (G)MR waarbij het thema centraal staat. Hoe kunnen wij samen onze school (beter) maken?

Tip 12: Aandacht voor Kinderrechten
De rechten van het kind en de rechten van de mens zijn een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs. Tijdens de School!Week kan daar extra aandacht aan worden besteed. Hiervoor is de handreiking ‘Kinder- & Mensenrechten’ en de inspiratiebrief ‘Voor Elkaar’ ontwikkeld. Deze zijn te downloaden via openbaaronderwijs.nu http://www.openbaaronderwijs.nu/downloads/downloads-2/

Tip 11: Vloggen over het openbaar onderwijs
In de School!Week staat de trots op het openbaar onderwijs centraal. ‘Waar ben jij trots op?’ Op die vraag gaven leerlingen van Scholengroep Veluwezoom in 2017 antwoord in een eigentijdse vlog. Gewapend met camera en microfoon trokken leerlingen erop uit om in een filmpje vast te leggen waarop zijzelf en hun klasgenoten trots zijn. Het resultaat is een serie vrolijke vlogs waarin de trots van het openbaar onderwijs wordt gedeeld. Naast de bewustwording van leerlingen over de positieve kanten van hun school, werken leerlingen met deze vlogs ook aan taalvaardigheid, plannen maken, kritisch zijn en keuzes maken.

Nieuwsgierig naar de Vlogs van Scholengroep Veluwezoom? Bekijk hier het resultaat https://www.scholengroepveluwezoom.nl/ik-jij-wij/vlogs-ik-jij-wij.html Lees meer over deze activiteit via https://www.scholengroepveluwezoom.nl/onderwijs/week-van-het-openbaar-onderwijs.html

P.S. Als u toch bezig bent op social media, post tijdens de School!Week een foto met het ‘Ik ben welkom’-logo op instagram of twitter met #ikbenwelkom. Win een lekker taart!

Tip 10: Bezoek een museum
Dit schooljaar heeft het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de tentoonstelling ‘Vrijheid, Blijheid?’ rondom de vrijheid van onderwijs. Daarnaast is in het Limburg museum in Venlo de interactieve tentoonstelling ‘Kruispunt Vrijheid’ waarbij maatschappelijke thema’s centraal staan die aansluiten bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Tip 9: Nieuw lesmateriaal
Wilt u écht een succes maken van de School!Week dit jaar? Zorg dan dat u op tijd de (speciaal voor de School!Week ontworpen) lessenserie doorleest en deelt met uw team. De lessenserie is dit jaar goed in te zetten als vakoverstijgend project (gericht op burgerschapsvorming, medezeggenschap van leerlingen en kritisch nadenken), wat betekent dat u al een paar weken voor de School!Week kunt starten met bepaalde lessen! Laat u inspireren door de Inspiratielijst achter in de lessenserie!

Tip 8: Wees creatief
In het kader van handvaardigheid kunnen leerlingen werkstukken, tekeningen of gedichten maken die laten zien wat voor hen “ik ben welkom” betekent. Deze kunstwerken kunnen gebruikt worden als tentoonstelling voor ouders en belangstellenden.

Tip 7: Zet de leerlingenraad in zijn kracht
Heeft uw school een leerlingenraad? Geef de leerlingenraad dan een centrale rol in de School!Week! Wij organiseren in dit kader een leerlingenraadactie. Geen leerlingenraad? Wijs een groepje leerlingen aan die in de School!Week fungeert als leerlingenraad! Op deze manier werkt u aan medezeggenschap van leerlingen en vergroot u het democratische gehalte van uw school.

Tip 6: Betrek de gemeenschap
Openbaar onderwijs is van en voor iedereen, dus betrek ook de omgeving van uw school bij de School!Week. Dat kunt u doen door op een centraal punt een bijeenkomst te organiseren met zang, dans, banners van het openbaar onderwijs en een lokale/regionale/nationale BN’er. De bijeenkomst kunt u laten voorafgaan door een optocht van leerlingen door de stad of het dorp.

Tip 5: Organiseer een fotoproject
Een Vlaamse school vergroot met een fotoproject de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind. Een dergelijk project kan interessant zijn om de leerlingen van uw school en hun ouders in de schijnwerpers te zetten in de School!Week! Lees meer…

Tip 4: Organiseer een open dag of inloopochtend
Een activiteit organiseren in de School!Week hoeft niet altijd met veel toeters en bellen. Zeker als u voor het eerst meedoet, is het mogelijk om klein te beginnen. Organiseer een inloopochtend voor belangstellenden. Leerlingen geven een rondleiding en stralen trots uit. Zo kunt u laten zien dat in het openbaar onderwijs iedereen welkom is.

Tip 3: Vraag het ons!
U wilt graag iets organiseren in de School!Week, maar u weet niet wat of hoe. Neem contact met ons op via ikbenwelkom@vosabb.nl. Wij denken graag met u mee over een geschikte School!Week-activiteit voor leerlingen en/of personeel.

Tip 2: Organiseer een personeelsdag
Voor personeelsleden is het belangrijk te laten zien waarom zij trots zijn op het openbaar onderwijs. U kunt daarvoor het trainingsspel ID!ee inzetten. Dit spel laat zien hoe de kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen helpen om de openbare identiteit merkbaar, zichtbaar en voelbaar te maken. Het spel richt zich op leraren en directies, maar het is ook interessant voor pabo-studenten en (G)MR-leden. Lees meer…

Tip 1: Feestelijke opening
Sta op maandagochtend in de School!Week met alle leerlingen op het schoolplein om de week van het openbaar onderwijs feestelijk te openen. Verras ouders en verzorgers door met leerlingen het lied ‘Iedereen is welkom’ te zingen en laat de kinderen erop dansen.
De Showbizzznomaden schreven dit lied voor de stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland, die hiermee een flashmob organiseerde om de inwoners van Tiel te verrassen.

Beluister ‘Iedereen is welkom’

Instructie voor de dans