Lesmateriaal

Er zijn allerlei lesmaterialen beschikbaar om gedurende het schooljaar of in de School!Week aandacht te besteden aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Een deel van de materialen kunt u als lid van VOS/ABB en/of VOO gratis bestellen.

 Lesbrief ‘Samen maken wij onze Droomschool!’

Deze lesbrief is voor de School!Week 2018 ontwikkeld.

Download lesbrief ‘Samen maken wij onze Droomschool’

Bij de lesbrief horen twee Prezi’s en een ‘placemat’:

Prezi Les 1
Prezi Les 2
Placemat

 Handreiking kinder- en mensenrechten

kinderrechtencirkelDe rechten van het kind en de rechten van de mens zijn een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs.  Deze rechten zijn voor iedereen geldig, ongeacht afkomst of levensovertuiging. Ook de afzonderlijke rechten sluiten naadloos aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Denk aan het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, de vrijheid van meningsuiting en natuurlijk het recht van álle kinderen op goed onderwijs.

In de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs wordt dit verder uitgelegd. De handreiking bevat praktische tips voor kinder- en mensenrechteneducatie in het primair en voortgezet onderwijs. U kunt de handreiking gratis downloaden. Leden van VOS/ABB en VOO kunnen de handreiking bovendien gratis bestellen.

 Inspiratiekalender openbaar onderwijs

Hoe besteedt u aandacht aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs? Met de inspiratiekalender openbaar onderwijs staat u in de klas elke dag even stil bij verschillende thema’s. De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Afbeeldingen, teksten en korte opdrachtjes geven inspiratie voor het begin van de schooldag of het kringgesprek. Er zijn opdrachten voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Bij de dagen staan geen data, zodat u de kalender meerdere jaren kunt gebruiken.
Inspiratiekalender bestellen

 Inspiratiebrief ‘Voor elkaar’
Inspiratiebrief Voor elkaarDe inspiratiebrief ‘Voor elkaar’ bevat lessuggesties over kinderrechten en tips om in actie te komen. Er staan aparte lesbrieven in voor de onder-, midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De lesbrieven zijn ontwikkeld in samenwerking met uitgeverij Kwintessens.

Download  inspiratiebrief

Download werkbladen

 Lesbrief ‘Iedereen is welkom’

Deze lesbrief voor het voortgezet onderwijs sluit aan op het thema van de School!Week 2017: Welkom op mijn School!. Samen met de Respect Education Foundation is deze lesbrief ontworpen.

Download lesbrief

 Goedemorgen!

Goedemorgen! voorziet in de groeiende behoefte aan zingeving in het openbaar onderwijs. Met dagelijkse actuele teksten kunt u als docent samen met uw leerlingen even stilstaan bij onze complexe samenleving en de vragen die daarbij komen kijken. Een school die het materiaal gebruikt, werkt intensief aan burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. In de dagelijkse items komen diverse levensbeschouwingen en levensvragen aan bod.

Meer informatie: Goedemorgenopschool.nl