Downloads

Downloads

Lessenserie

Speciaal voor de School!Week is een lessenserie ontwikkeld, waarin de leerlingen uitgedaagd worden om hun ‘School van de Toekomst’ te ontwerpen. De vakoverstijgende lesbrief bestaat uit drie op elkaar aansluitende lessen en kan worden ingekort of uitgebreid. De lessen zijn voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs. Met deze lessenserie werk je aan Kerndoelen binnen Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Download lesbrief ‘School! met karakter’

Download werkblad ‘placemat’

Open Prezi les 1

Open Prezi les 2

Logo

Download het logo in kleur of zwart-wit. Je kunt het logo (laten) afdrukken als poster en kunt het natuurlijk ook op de eigen schoolwebsite of in andere media-uitingen gebruiken. Zet het logo bijvoorbeeld in de e-mailhandtekening.

School!Week-feestslinger

Versier jouw klas of school met School!Week-vlaggetjes. Kleur de vlaggetjes en hang ze op.

Download feestslinger-kleurplaat:   Word-bestand   pdf-bestand

Film ‘Wij zijn een openbare school’

Toon karakter door dit filmpje op de website van je school te zetten:

https://player.vimeo.com/video/123394406