Activiteiten op scholen

Activiteiten op scholen

Tips & tricks

In de School!Week kun je verschillende activiteiten organiseren. Wij hebben aan de hand van verschillende thema’s een aantal ideeën op een rij gezet.

Start School!Week

Start de week feestelijk op je eigen school op maandag 18 maart.

Tip: Een speciaal welkom voor elke leerling? De handshake teacher laat zien hoe je elke leerling op eigen wijze welkom heet.

Tip: De Showbizzznomaden schreven het lied ‘Iedereen is welkom’ voor de stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland. Die organiseerde hiermee een flashmob voor de inwoners van Tiel.
Beluister ‘Iedereen is welkom’ / Instructie voor de dans

Debat

Neem een voorbeeld aan de openingsactiviteit van de School!Week 2019 in Assen en organiseer een  ‘Openbaar Onderwijs Debat’ op jouw school! Op diverse scholen door heel Nederland is het voeren van een debat al jaren een traditie tijdens de School!Week. Als je een debat gaat organiseren, let er dan op dat je de stellingen waarover gedebatteerd gaat worden, zoveel mogelijk laat aansluiten bij kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Betrek verschillende groepen leerlingen
Kinderen van alle leeftijden kunnen meedoen, maar veel scholen kiezen voor de bovenbouw van het primair onderwijs en/of de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het mooiste is natuurlijk als je hen samen kunt laten debatteren! Of misschien wil de bovenbouw van het VO wel meehelpen organiseren of jongere leerlingen begeleiden of trainen? Diverse instanties bieden ook debattrainingen aan voor leerlingen, zoals Debatteren kun je leren en het Nederlands Debat Instituut. Je kunt ervoor kiezen hele klassen mee te laten doen of leerlingen te selecteren, bijvoorbeeld door middel van sollicitaties, interne verkiezingen, een debatwedstrijd of een loting.

Nodig volwassen debaters uit
Vraag lokale of landelijke politici om met de leerlingen in debat te gaan. Ook andere lokaal bekende gezichten kunnen hierbij betrokken worden: denk aan een schoolleider, de burgemeester of wethouder of een bekende artiest of sporter. Misschien wil een van hen het debat ook leiden? Je kunt hiervoor ook een externe debatleider vragen.

Kies een format & stellingen
Kies bijvoorbeeld stellingen uit de lokale stemwijzer, maak stellingen over de kernwaarden van het openbaar onderwijs of laat de leerlingen (en eventueel ook gemeenteraadsleden) zelf stellingen opstellen. Er zijn veel verschillende debatvormen te bedenken. Kijk eens op: http://www.debatindeklas.nl/debatvormen

Zoek een leuke locatie
Het meest passend is natuurlijk de raadzaal van het gemeentehuis/stadhuis, maar ook een andere mooie openbare locatie (bibliotheek, café of school) kan geschikt zijn. Uiteraard kan het ook ‘gewoon’ georganiseerd worden in de eigen school.

Nodig (lokale) media uit
VOS/ABB en de VOO besteden graag aandacht aan jullie actie, maar misschien nog wel leuker is een artikel in de (lokale) krant, een radio-interview of een tv-uitzending!

Actief in de buurt

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is daarom belangrijk dat kinderen leren hun steentje bij te dragen aan de buurt (en daarmee aan de samenleving). Een actie organiseren met de leerlingen in/voor de buurt van de school is daarom een ijzersterke School!Week-activiteit. Bovendien ben je dan direct bezig met burgerschapsvorming!

Tip: Acties in de buurt hebben vaak een hoge nieuwswaarde – nodig dus vooral lokale media uit om deze actie te laten portretteren en daarmee uw school op de kaart te zetten!

Hieronder volgt een aantal ideeën voor mogelijke acties in de buurt:

Zwerfvuil opruimen
Organiseer een zwerfvuilopruimactie in de buurt van de school. Zorg voor grijpers, afvalzakken, handschoenen en de afvoer van het zwerfvuil. Is er water in de buurt van uw school? Huur bootjes, regel zwemvesten, ga het water op en voer dezelfde actie uit, maar dan te water! Samen met de leerlingen kun je de buurt van de school weer laten stralen als nooit tevoren. De buurt zal jullie school dankbaar zijn!

Benefietactie voor goed doel
Laat de leerlingen een benefietmarkt organiseren voor ouders en buurtbewoners en zamel zo geld in voor een goed doel in de buurt (bijvoorbeeld de plaatselijke Voedselbank). Op de benefietmarkt kunnen bijvoorbeeld kunstwerkjes en hapjes en drankjes worden verkocht. Ook kun je leerlingen activiteiten laten organiseren (zoals een quiz, spelletjes, schminken of een les over een andere taal).

Tip: In aanloop naar de benefietmarkt kunnen leerlingen bijvoorbeeld alvast oude flessen met statiegeld inzamelen of op een andere manier geld genereren.

Tip: Zorg voor een opvallende geldpot en laat enkele kinderen bijhouden hoeveel geld erin zit. Zij kunnen van tijd tot tijd luid en duidelijk aangeven waar de teller inmiddels op staat.

Tip: Laat ouders zoveel mogelijk participeren. Je kunt ze inzetten voor verschillende activiteiten (bijvoorbeeld een ouder die heel goed kan schminken) of je kunt ze vooraf hapjes laten maken. Hoe meer participatie, hoe sterker de actie!

Zing liedjes of lees voor bij een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of bejaardentehuis
Studeer met leerlingen een paar liedjes in of laat een aantal leerlingen een verhaal instuderen dat zij graag zouden willen voorlezen in een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of bejaardenhuis in de buurt. Zo laat je zien dat jouw openbare school écht ‘van en voor de samenleving’ is.

Tip: Ga je met de leerlingen liedjes zingen bij ouderen? Kies voor Oud-Hollands repertoire! Ouderen kunnen dan meezingen.

Tip: Ga je met de leerlingen voorlezen bij de kleintjes? Kies voor kleurrijke prentenboeken!

Beweging

Zet een sportieve actie neer tijdens de School!week! Organiseer bijvoorbeeld een boot camp, sportdag of optocht door de buurt.

Openbaar Onderwijs Optocht
Organiseer een ‘Openbaar Onderwijs Optocht’ door de plaats waarin jouw school staat, eventueel samen met andere openbare scholen uit de omgeving. Breng een bezoekje aan bijvoorbeeld een kerk, moskee of synagoge, omdat veel leerlingen daar anders nooit komen. Studeer liedjes in die ze tijdens de optocht kunnen zingen en zorg voor een feestelijke afsluiting.

Estafetteloop
Organiseer een estafetteloop samen met andere openbare scholen. Ontvang de estafettelopers steeds feestelijk op elke school. Nodig plaatselijke sporthelden uit voor clinics. Zij kunnen bijvoorbeeld ook handtekeningen uitdelen.

Tip: Nodig de wethouder van Onderwijs uit (of een ander belangrijk persoon) om het startschot te laten geven.

Tip: Laat de kinderen een wereldbol doorgeven tijdens de estafetteloop om daarmee te benadrukken dat zij de wereld mooier kunnen maken.

Bootcamp
Organiseer een bootcamp in de buurt van jouw school en laat daar zoveel mogelijk mensen aan meedoen! Regel muziek en laat leerlingen de bootcamp leiden. Het openbaar onderwijs is in BEWEGING! Nodig plaatselijke sporthelden uit om te participeren.

Kunst

Maak de kernwaarden van jouw openbare school(bestuur) op een creatieve manier zichtbaar! Dit kun je doen door te schilderen, te fotograferen, gedichten te schrijven of muziek te maken.

Brainstorm
Wat vinden jullie goed, mooi en belangrijk in jullie openbare school? Je kunt kinderen hier zelf hun kunstwerk van laten maken, maar je kunt natuurlijk ook een kunstenaar vragen om ideeën te illustreren of met leerlingen aan de slag te gaan in een creatieve workshop.

Nodig stadsdichter of –illustrator uit
Nodig een stadsdichter of –illustrator uit om een gedicht over of tekening van de openbare school te maken. Zorg ervoor dat de openbare identiteit erin naar voren komt! Geef het in jouw school een centrale plek, bijvoorbeeld bij de entree. Laat leerlingen het kunstwerk onthullen.

Organiseer tekenwedstrijd
Organiseer een tekenwedstrijd over jouw openbare school – laat alle klassen meedoen en stel een jury aan (bijvoorbeeld kunstenaars uit de buurt) die de winnende tekening selecteert. Doe vervolgens iets ludieks met deze tekening. Schilder hem bijvoorbeeld na op een muur. Of doe iets met alle tekeningen (bijvoorbeeld bundelen in een boekje met quotes van de kinderen over openbaar onderwijs erbij).

Nodig muzikant uit
Je kunt een muzikant uitnodigen om samen een lied te schrijven en te zingen (het liefste natuurlijk over het openbaar onderwijs!). Nodig ouders en buurtbewoners uit om ernaar te komen luisteren.

Foto-actie
Organiseer een foto-actie over het openbaar onderwijs. Waaraan zie je dat dit een openbare school is? Laat de kinderen zelf fotograferen. Met hun foto’s kun je in school een expositie inrichten.

Uitwisseling

De praktijk wijst uit dat het erg leuk is om een uitwisseling te organiseren tussen verschillende openbare scholen.

Het kan een samenwerking/uitwisseling zijn tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt ook een open ochtend organiseren of leerlingen les laten geven aan kinderen van een andere school.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen gezamenlijk iets te organiseren, zoals een debatwedstrijd, sportdag of samenwerking in de buurt.

Inspiratie

Op verschillende plaatsen in het land worden in de School!Week diverse activiteiten georganiseerd.Laat je inspireren!

Meppel organiseert debatwedstrijd

Sinds een aantal jaren staat in Meppel het Kinderdebat centraal. Ook dit jaar werd het gehouden, midden in de School!Week op woensdag 20 maart.

Het debat is een initiatief van Stichting Promes voor openbaar primair onderwijs in Meppel en Staphorst en openbare scholengemeenschap Stad & Esch. Het vindt altijd plaats in de theaterzaal van de laatstgenoemde school.

Leerlingen van de groepen 8 van de zeven deelnemende openbare basisscholen kregen ook dit keer voorafgaand twee workshops, die werden verzorgd door leerlingen van het debatteam van Stad & Esch. Het kinderdebat stond net als de vorige keren onder leiding van Ton Henzen, oud-hoofdredacteur van de Meppeler Courant.

De jury wees de debaters uit groep 8a van openbare basisschool Sprinkels aan als de winnaars. Zij hadden volgens de jury de beste argumenten en reageerden ook goed op argumenten van andere debaters. De winnaars namen een wisselbeker in ontvangst, gevuld met snoep.

Als afsluitende activiteit werd met alle aanwezige leerlingen een Kahoot gespeeld, waarin vragen over het debat aan de orde kwamen.

Zaanstad laat kernwaarden leven

Zaan Primair zette in de School!Week de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal.

De openbare basisscholen in de gemeente Zaanstad werken aan een gezamenlijke bovenschoolse Raad van Kinderen. Deze raad gaat het bestuur adviseren over maatschappelijke vraagstukken en de kwaliteit van het openbaar onderwijs.

Zaan Primair had vorig jaar en het jaar daarvoor ook al een raad van kinderen. Eerst was dat groep 7 van openbare basisschool De Dijk en vorig jaar groep 7 van openbare basisschool De Jagersplas. De leerlingen gingen aan de slag met de vraag welke invloed de kernwaarden van het openbaar onderwijs hebben. Dat deden ze onder leiding van de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien. Ze hebben over de invloed van de kernwaarden dit filmpje gemaakt, waarmee de Zaanse kinderraad de tweede prijs van de Buzz Award won.

Accepteer cookies door hier te klikken.

In de School!Week 2019 ging Zaan Primair verder aan de slag met de kernwaarden en daar gaan ze in Zaandam ook daarna mee door, niet alleen met de kinderraad, maar ook binnen de schoolteams en de medezeggenschapsraden. Zo gaan de kernwaarden meer leven.

Noord-Limburg zoekt het hogerop

Leerlingen van de openbare basisscholen in Venlo en omgeving zijn in de School!Week met een drone aan de slag gegaan.

‘Zo lieten we zien dat de scholen midden in de samenleving staan’, vertelt directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! po. ‘Het was een unieke ervaring voor de kinderen. Ze gingen op een heel andere manier naar hun school kijken.’

Ze onderzochten met een dronevlucht boven hun wijk wat er beter kan. Het speelplein bijvoorbeeld of voorzieningen voor ouderen of bepaalde erfgoedlocaties. Ze konden zo’n plek vervolgens adopteren en mooier maken. ‘Zo geven de kinderen kleur aan hun wijk en zetten ze een bijzondere plek in de spotlights. We deelden dat in de School!Week met de media. Zo lieten we het openbaar onderwijs op een heel innovatieve manier zien aan de mensen.’

Bekijk het filmpje dat leerlingen van Kindcentrum Koperwiek met een drone hebben gemaakt.

Voor dit project werd de stichting Cultuurpad ingeschakeld, die mede door Akkoord! po is opgericht.


Leerlingen van Akkoord! po en directeur-bestuurder Peter Adriaans demonstreren de drone die ze in de School!Week gebruikten. Foto: Astrid Roox

Gorinchem komt op tv

Op basisscholen in Gorinchem en omgeving zijn in de School!Week openbaar-onderwijs-journaals opgenomen.

De Stichting OVO Gorinchem werkte hiervoor samen met Gorkum TV, de lokale digitale zender. Algemeen directeur primair onderwijs Jan van Veen vertelt dat het een soort Sinterklaasjournaals werden. Hij ging naar elke basisschool van de stichting toe en liet daar filmen hoe hij en de leerlingen hun school zien.

‘Bij ons heeft elke openbare school een eigen profiel dat we in de filmpjes naar voren willen laten komen. Zo komt de diversiteit van het openbaar onderwijs in beeld. Wij zien het als een keurmerk dat elke school anders is, en ook dat elke leerling uniek is.’

De filmpjes zijn bedoeld voor de websites van de scholen en werden ook digitaal uitgezonden door Gorkum TV. Daarnaast kwam OVO Gorinchem met ansichtkaarten waarop het unieke karakter van de openbare scholen te zien is. Die kaarten zijn in de omgeving verspreid, bijvoorbeeld naar consultatiebureaus.

Heerde gaat in debat

Het raadhuis van Heerde was in de School!Week het toneel van stevige discussies. Leerlingen van de openbare Jenaplanschool Heerde en gemeenteraadsleden deden eraan mee.

Directeur Gertine Vorstelman. ‘Gesprekken voeren is een van onze basisactiviteiten. Spreken, debatteren, argumenteren, reflecteren, elkaar respecteren en uit laten praten. Dat hoort allemaal bij het jenaplanonderwijs.’

De school gebruikt het model van het Nederlands Debat Instituut. Dit model bestaat uit vier fases: de opzetfase voor het verdedigen of bestrijden van een stelling, de reactiefase waarin de teams op elkaar reageren, de freeze-fase voor overleg en de conclusiefase voor alle slotargumenten.

Stamgroepleider Mariël Bastiaan: ‘Door debatteren nemen kinderen eigenaarschap over hun mening. Laatst vertelde een kind dat hij discussies met zijn ouders soms laat zitten, als wat hij te zeggen heeft maar uit zijn systeem is. Dat vind ik echt prachtig. Dat het ook duidelijk is dat er niet meteen iets gedaan hoeft te worden met iedere mening.’