Over openbaaronderwijs.nu

De website openbaaronderwijs.nu is in 2011 gelanceerd door VOS/ABB en VOO.

Deze website is speciaal ingericht als campagnewebsite van de School!Week en richt zich op leerkrachten, ouders, schoolbesturen en studenten die geïnteresseerd zijn in of verbonden zijn met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

VOS/ABB
VOS/ABB logoVOS/ABB (de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen) behartigt belangen van bestuur en management in openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderiwjs. VOS/ABB vertegenwoordigt ongeveer 275 besturen met in totaal ruim 2000 scholen en circa 525.000 leerlingen.

VOOvoo-logo
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) behartigt de belangen van het openbaar onderwijs op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs. VOO vertegenwoordigt circa 300.000 leerlingen in het openbaar onderwijs.