Workshops Expeditie Droomschool!

Tijdens Expeditie Droomschool! zullen er drie rondes met drie workshops zijn. Alle workshops worden door alle deelnemers doorlopen. Hieronder vertellen we wat meer over de inhoud van de workshops.

Workshop 1 –  Flag It Yourself – Lesley Wijnands
In deze workshop gaan de deelnemers net als kunstenaars aan het werk. Kunstenaars proberen namelijk vaak betekenis te geven aan de veranderlijke wereld om hen heen. Zij onderzoeken, bevragen en leggen op hun eigen manier hun bevindingen vast middels kunst. De deelnemers gaan op dezelfde wijze aan het werk, zij onderzoeken, bevragen en geven vorm aan hun ‘Droomschool!’. De deelnemers zijn tijdens Expeditie Droomschool! als het ware vertegenwoordigers van alle basisscholen van Nederland, zij vormen de eenheid die verandering wilt brengen in het onderwijs. Zij gaan voorop in de strijd om hun stem vandaag te laten horen. Hiervoor ontwerpen zij een vlag die hun ideeën representeert.

Workshop 2 – De toekomstschool – Ibeline Polak
Volgens onderzoek kunnen we wel 50.000 gedachten op een dag hebben. Dat is niet mis! Reden genoeg om aandacht te besteden aan hoe we denken en manieren aan te reiken om denken te structureren en te ontwikkelen. In deze workshop zullen de deelnemers worden uitgedaagd vanuit een kritisch democratische houding dieper na te denken over hun visie op openbaar onderwijs door middel van dialoog- en filosofeervaardigheden. Zij leren beargumenteerde keuzes te maken voor hun toekomstschool door met elkaar en schoolbestuurders de dialoog te voeren. 

Workshop 3 – Jeugdjournaal 2.0 – Nationaal Onderwijsmuseum
Tijdens dit programma zijn de deelnemers zelf de journalisten en gaan in kleine groepjes een reportage maken over het onderwijs van vroeger en nu. Na een korte rondleiding door studio 2.0 (de tentoonstelling van het museum), krijgen de deelnemers een iPod en professionele microfoon mee – journalistiek is tenslotte een serieus vak! De afzonderlijke reportages vormen samen het uiteindelijke Jeugdjournaal 2.0, dat de leerlingen in de klas via YouTube kunnen bekijken.