Keynote Cok Bakker

De bril van de normatieve professional

“Actieve Pluriformiteit” is al sinds enkele decennia het centrale adagium van het Openbaar Onderwijs. Het is een medaille met twee kanten. Het verbindt, het geeft kleur en identiteit aan de openbare school, maar tegelijkertijd weet je nooit helemaal zeker of elke leerkracht, IB-er, klasse-assistent, directeur en bestuurder in het Openbaar Onderwijs er wel hetzelfde onder verstaat.

Vanuit theorie over normatieve professionaliteit doordenken we in een interactieve lezing hoe zowel het verbindende alsook de verschillende interpretaties bij kunnen dragen aan een stevige identiteit van de school. Kunnen en willen omgaan met verschillen is dan wel de kunst en vraagt om zorgvuldigheid en het bewustzijn van je eigen bril.

Prof.dr. Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper (1988) en onderwijskundige (1991) en is hoogleraar Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op het macro-niveau van onderwijsbeleid en onderwijsverzuiling, op meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties (schoolidentiteit, het vak godsdienst/levensbeschouwing) en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.