Workshops Studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt!’

Tijdens de studiemiddag worden de twee onderstaande workshops in twee rondes aangeboden.

Workshop 1
Omgaan met Polarisatie – Jan Durk Tuinier

Wanneer groepen mensen niet meer met elkaar willen praten en meningen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, noemen we dat polarisatie. Denk aan discussies over de opvang van vluchtelingen, over Turkije, over Donald Trump of over Zwarte Piet. Het is normaal dat meningen botsingen. Maar wanneer mensen niet meer met elkaar willen samenwerken en elkaar als vijand gaan zien, dan kan het uit de hand lopen. Polarisatie is ook merkbaar op het schoolplein, in de klas en in teams. Hoe kan de school een veilige plek voor iedereen zijn om te kunnen werken en leren? In de workshop krijgen deelnemers concrete handvatten om polarisatie in groepen te voorkomen en te verminderen.

Jan Durk Tuinier: sociaal pedagoog bij Stichting Vredeseducatie. De Stichting Vredeseducatie werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.

Workshop 2
Dialoog in de klas – Natascha van Weezel en Eline Bakker

Soms hoor je wel eens dat vooroordelen niet zouden mogen voorkomen in een ideale samenleving. Dat is onzin. Iedereen heeft namelijk vooroordelen. We zijn als mensen nou eenmaal zo geprogrammeerd dat we ‘andere groepen’ met argusogen bekijken. Het wordt pas een probleem als deze vooroordelen leiden tot racisme, discriminatie en uitsluiting. Ook deze dingen komen helaas vaak voor. Het goede nieuws is we dat hier wel degelijk iets tegen kunnen doen, met name binnen het onderwijs. In deze praktische workshop bespreken we vooroordelen die zoal in de klas voorkomen, en zetten we aan de hand daarvan concrete dialoogtechnieken in die ervoor zorgen dat er meer begrip, harmonie en empathie ontstaat. Tussen de leerlingen onderling én tussen docent en leerling.

Natascha van Weezel: filmmaker en auteur van o.a. het boek ‘Thuis bij de vijand, Moslims en Joden in Nederland’. In dit boek heeft zij onderzocht of er ondanks toenemende polarisatie een brug viel te slaan tussen Joden en Moslims in Nederland.

Eline Bakker: onderwijsadviseur bij VOS/ABB o.a. op het gebied van burgerschapsvorming, openbare identiteit en levensbeschouwing. Daarnaast is zij basisschoolleerkracht in Amsterdam.

Workshop 3
Urban schooling – Gilbert Vanblarcum en Raymond Godding

vervallen