Workshops Studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt!’

Tijdens de studiemiddag zullen er twee rondes met workshops zijn. U kunt tijdens de studiemiddag per workshopronde uit één van de onderstaande workshops kiezen.

Workshop 1
Omgaan met Polarisatie – Jan Durk Tuinier

Wanneer groepen mensen niet meer met elkaar willen praten en meningen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, noemen we dat polarisatie. Denk aan discussies over de opvang van vluchtelingen, over Turkije, over Donald Trump of over Zwarte Piet. Het is normaal dat meningen botsingen. Maar wanneer mensen niet meer met elkaar willen samenwerken en elkaar als vijand gaan zien, dan kan het uit de hand lopen. Polarisatie is ook merkbaar op het schoolplein, in de klas en in teams. Hoe kan de school een veilige plek voor iedereen zijn om te kunnen werken en leren? In de workshop krijgen deelnemers concrete handvatten om polarisatie in groepen te voorkomen en te verminderen.

Jan Durk Tuinier: sociaal pedagoog bij Stichting Vredeseducatie. De Stichting Vredeseducatie werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de burgerschap, democratie, diversiteit, conflicthantering en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden.

Workshop 2
Urban schooling – Gilbert Vanblarcum en Raymond Godding

Hoe stimuleer je brede ontwikkeling in een klas met grote diversiteit in sociale en culturele achtergronden van leerlingen? Met Urban Schooling willen we bijdragen aan een nieuwe dialoog op scholen. Het gaat om een heroriëntatie op de relatie tussen leraar en leerling. Begrip van cultuurverschillen en van de eigen rol en keuzemogelijkheden leidt tot een betere match tussen jou en je leerling. In de workshop Urban Schooling gaan we met je in gesprek over diversiteit in de klas. Hoe ga je om met verschillen in waarden en achtergronden? Wat heb je nodig om vertrouwen te winnen en relatie op te bouwen? Hoe creëer je functionelere interacties? Wat zijn volgens jou de kenmerken van een urban schooling leraar? De verkregen input verwerken we in een trainingsaanbod.

Gilbert Vanblarcum: initiatiefnemer, ontwikkelaar en aanbieder van het MBO keuzedeel Urban sport en opleidingsontwikkelaar volwassen onderwijs Urban sport & art. 

Raymond Godding: expert identiteit en communicatie, gespecialiseerd in het onderwijs.

Workshop 3
Dialoog in de klas – Natascha van Weezel en Eline Bakker

Soms hoor je wel eens dat vooroordelen niet zouden mogen voorkomen in een ideale samenleving. Dat is onzin. Iedereen heeft namelijk vooroordelen. We zijn als mensen nou eenmaal zo geprogrammeerd dat we ‘andere groepen’ met argusogen bekijken. Het wordt pas een probleem als deze vooroordelen leiden tot racisme, discriminatie en uitsluiting. Ook deze dingen komen helaas vaak voor. Het goede nieuws is we dat hier wel degelijk iets tegen kunnen doen, met name binnen het onderwijs. In deze praktische workshop bespreken we vooroordelen die zoal in de klas voorkomen, en zetten we aan de hand daarvan concrete dialoogtechnieken in die ervoor zorgen dat er meer begrip, harmonie en empathie ontstaat. Tussen de leerlingen onderling én tussen docent en leerling.

Natascha van Weezel: filmmaker en auteur van o.a. het boek ‘Thuis bij de vijand, Moslims en Joden in Nederland’. In dit boek heeft zij onderzocht of er ondanks toenemende polarisatie een brug viel te slaan tussen Joden en Moslims in Nederland.

Eline Bakker: onderwijsadviseur bij VOS/ABB o.a. op het gebied van burgerschapsvorming, openbare identiteit en levensbeschouwing. Daarnaast is zij basisschoolleerkracht in Amsterdam.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone