Organiseer een debat!

 Organiseer een debat

Organiseer een debattoernooi of -wedstrijd met verschillende scholen van uw bestuur. Presenteer uw school zo als ‘democratische school’. Debatteer over het thema van de campagneweek: Welkom op mijn school!.

Om het openbaar onderwijs onder de aandacht te brengen, kunt u een debat organiseren in de raadszaal van de gemeente. Extra leuk is als ook de wethouder van Onderwijs mee wil doen. Dit levert bovendien nog eens extra publiciteit op. Wanneer er meerdere scholen meedoen, kan er een wedstrijd worden georganiseerd.

Hieronder geven wij u wat stellingen waarover gedebatteerd kan worden.

Basisonderwijs

 • Wanneer in een klas gepest wordt, moet de hele klas gestraft worden.
 • Dure merkkleding moet verboden worden op school.
 • De kinderen van asielzoekers moeten in Nederland eigen scholen krijgen.

Voortgezet onderwijs

 • Er moet geen belastinggeld gaan naar religieuze scholen.
 • Er moet een aparte school komen voor slimme kinderen.
 • Docenten moeten elk jaar samen met hun leerlingen eindexamen afleggen.
 • Er moeten aparte scholen komen voor leerlingen die structureel worden gepest.
 • Landen die homo- en vrouwenrechten stelselmatig schenden mogen geen ontwikkelingshulp krijgen.
 • Alle middelbare scholen in Nederland moeten verplicht taalbuddy’s creëren die vluchtelingen helpen bij het leren de Nederlandse taal.

Stappenplan:

 1. Bereid leerlingen in een aantal lessen voor hoe ze moeten debatteren, zie hiervoor tips op http://downloads.slo.nl/Repository/de-basisschool-als-oefenplaats-voor-burgerschap.pdf. Maak ook spelregels; hoe wordt er tegen elkaar gesproken en met elkaar omgegaan.
 2. Vraag bij de gemeente of er gebruik kan worden gemaakt van de raadszaal en of de wethouder mee wil doen.
 3. Voor een bredere publiciteit is het leuk huis-aan-huisbladen op te hoogte te stellen.
 4. Laat de leerlingen de stellingen van tevoren voorbereiden.

Voor meer tips kijk op http://www.schooldebatteren.nl/lesmateriaal/