Bestelformulier inspiratiebrief ‘Voor elkaar’

Inspiratiebrief Voor elkaarDe inspiratiebrief ‘Voor elkaar’ bevat lessuggesties over kinderrechten en tips om in actie te komen. Er staan aparte lesbrieven in voor de onder-, midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De lesbrieven zijn ontwikkeld met uitgeverij Kwintessens. Leden van VOS/ABB hebben de inspiratiebrief in november 2015 ontvangen bij magazine ‘Naar School!’.

Leden van VOS/ABB kunnen de lesbrieven bestellen via onderstaand bestelformulier. U betaalt alleen de verzendkosten.

School / bestuur:

Lid VOS/ABB:

Naam contactpersoon:

Email:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer contactpersoon:

Aantal inspiratiebrieven:

Opmerkingen:

Vul de volgende code in: captcha