Teamtraining: Burgerschapsvorming op school

Scholen zijn wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Maar burgerschapsvorming is geen vak dat onderwezen wordt. Op welke manieren kan je daar dan aandacht aan besteden? Tijdens deze bijeenkomst bespreek je met je collega’s hoe burgerschap vorm krijgt op school en welke manieren er nog meer mogelijk zijn.

Na deze bijeenkomst heb je:

  • een beeld van de inhoud en het belang van burgerschapsvorming
  • thema’s als democratie, participatie en identiteit invulling gegeven
  • inspiratie opgedaan uit verschillende voorbeelden van burgerschapsvorming
  • met collega’s keuzes gemaakt over de manier waarop er aandacht is voor burgerschapsvorming

Interesse? Neem contact op met Flora Breemer, f.breemer@voo.nl, of 036 5331500.