Kinderen met een handicap – Liliane Fonds (PO)

Gastlessen – Dankzij de inzet van vrijwilligers in het hele land kan het Liliane Fonds voorlichting geven op uw school. Hierbij maakt de vrijwilliger gebruik van speciaal lesmateriaal, zoals dvd’s, een cd-rom of een knieboek. Op deze manier kunnen kinderen in Nederland zich een beter beeld vormen van de moeilijke omstandigheden waarin kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden leven. Gastles aanvragen

Lesmateriaal Rechten van het Kind

gastlessen

Voor groep 5-6 en groep 7-8 heeft het Liliane Fonds lesmateriaal ontwikkeld over kinderrechten in ontwikkelingslanden. Er staan een of meerdere kinderen centraal in de opdracht. De kinderen leven in Bolivia, Kenia en India. Van drie kinderen uit deze landen is er filmmateriaal met opdrachten. De opdrachten variëren van leesopdrachten tot spelletjes en van doe- tot kijkopdrachten. Daarnaast heeft het Liliane Fonds lesmateriaal beschikbaar voor het digitale schoolbord. Alle lesmaterialen zijn voor scholen gratis verkrijgbaar via de website van het Liliane Fonds

Meer informatie en download

“Ik ben er trots op dat ik voor het Liliane Fonds scholen mag bezoeken om kinderen te informeren over het werk van dit fonds. Door het fijne materiaal ervaren de kinderen op een positieve manier dat meedoen voor alle kinderen, gehandicapt of niet, belangrijk is.” Loes Franken – Netwerkvrijwilliger in Uden en omstreken