Kinder- en mensenrechten op de openbare school (workshop)

Welke  kansen bieden kinder- en mensenrechten voor openbare scholen, ter versterking unicef-kinderrechtenvan het onderwijs en de identiteit? In deze workshop bouwen we samen een kinderrechtenschool, waarin we vanuit het fundament van de visie werken naar thema’s en concrete activiteiten in en om de school. Om hieraan te werken is het van belang dat duidelijk wordt wat de deelnemers verstaan we onder een kinderrechtenschool. Wat verwachten we van leerlingen en hun ouders en wat betekent dit voor het handelen en de competenties van de leerkracht / docent?

Aan het eind van de workshop:

  • heeft de deelnemer inzicht in de relatie tussen kinderrechten en de kernwaarden van het openbaar onderwijs
  • kan de deelnemer de vertaling maken van de kinderrechten naar de lespraktijk
  • is de deelnemer in staat kansen te herkennen om in de lespraktijk kinderrechten te betrekken en tot uiting te brengen

Aanvragen
De workshop is gratis en wordt verzorgd door VOS/ABB en VOO. U kunt de workshop aanvragen voor week 12 (16-20 maart) door een e-mail te sturen aan ikbenwelkom@vosabb.nl, o.v.v. Workshop kinderrechten. Datum en tijdstip in overleg met de trainer.

kinderrechtencirkelDownload de handreiking ‘Kinder- en mensenrechten. Een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs’