Gastles College voor de Rechten van de Mens

In de School!Week 2015 (16-20 maart) verzorgt het College voor de Rechten van de Mens gratis gastlessen over mensenrechten. Collegeleden en medewerkers van het College komen langs om de leerlingen te informeren over mensenrechten in Nederland, een discussie te faciliteren over mensenrechtenonderwerpen of een informatieve pubquiz met hen te doen. De lessen zijn geschikt voor groep 7/8 PO en de 4e en 5e klas van havo en vwo.

Aanvragen (VOL!)
De gastlessen van het College voor de Rechten van de Mens zitten vol. 

“Goed dat de leerlingen even stil staan bij Drukwerkmensenrechten. De quizvragen verduidelijkten de breedte daarvan. Daar zijn ze zich nog niet altijd van bewust.”
Reactie docent

Over het College voor de Rechten van de Mens:
Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Uit die laatste taak volgt dat het College mensenrechteneducatie als één van de speerpunten beschouwt.

Kijk voor informatie op mensenrechten.nl