Handreiking kinder- en mensenrechteneducatie

Alle scholen die bij VOS/ABB en VOO zijn aangesloten, kregen in 2014 de kinder mensenrechten bron van inspiratie voor het openbaar onderwijshandreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd. 

De handreiking gaat over kinder- en mensenrechten als bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs. Er staan praktische tips in voor kinder- en mensenrechteneducatie in primair en voortgezet onderwijs.

U kunt de handreiking gratis downloaden. Leden van VOS/ABB en VOO kunnen de handreiking gratis bestellen.

School / bestuur:

Lid VOS/ABB

Naam contactpersoon:

Email:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer contactpersoon:

Aantal handreikingen:

Opmerkingen:

Vul de volgende code in: captcha