Maak er een feest van! – 25 jaar kinderrechten

Op 20 november is het 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aannamen. In het verdrag staan rechten die voor alle kinderen gelden, waar ook ter wereld. Het Platform Mensenrechteneducatie heeft ideeën samengesteld om eenvoudig een leerzame en feestelijke kinderrechtendag op school te organiseren.

Maak er een feest van - versie PO                                Maak er een feest van - VO

Download de versie primair onderwijs       Download de versie voortgezet onderwijs

Leden van VOS/ABB en VOO hebben deze lesbrief in de week van 27 oktober ontvangen. In het pakket dat de scholen toegestuurd krijgen, zit daarnaast de handreiking kinder- en mensenrechteneducatie en extra materiaal over kinder- en mensenrechteneducatie van het Centrum voor Humanistische Vorming, UNICEF, Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens en SamSam.

U kunt de lesbrieven gratis downloaden. Leden van VOS/ABB kunnen de handreiking gratis bijbestellen via onderstaand bestelformulier.

School / bestuur:

Lid VOS/ABB

Naam contactpersoon:

Email:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer contactpersoon:

Aantal lesbrieven PO:

Aantal lesbrieven VO:

Opmerkingen:

Vul de volgende code in: captcha