Gratis lesmateriaal en magazine over respect

Gratis lesmateriaal om in de school aandacht te besteden aan respect staat online. Er is lesmateriaal voor het primair respectievelijk het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen bij VOS/ABB bovendien het gratis Respect Magazine aanvragen (u betaalt slechts de verzendkosten). Er is een aparte versie voor het primair en voortgezet onderwijs. 

VOS/ABB werkt samen met de Respect Education Foundation (voorheen Stichting Dag van Respect), omdat de vereniging het belangrijk vindt dat (openbare) scholen het thema ‘respect’ actief onder de aandacht brengen van hun leerlingen. Respect is onderdeel van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Lesmateriaal primair onderwijs
De Respect Education Foundation stelt de nieuwe lesprogramma’s gratis ter beschikking. Het lesmateriaal voor het primair onderwijs staat in het teken van een positief klimaat in de klas.

Het begint met een programma over groepsdynamiek, dat erop gericht is om van de klas een respectzone te maken. Er zijn vijf aanvullende lesopdrachten, waarmee het mogelijk is de school, de wijk, het dorp/de stad en zelfs de wereld erbij te betrekken.

Lesmateriaal voortgezet onderwijs
Het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs bestaat uit twee onderdelen: hoe organiseert de klas een eigen Dag van Respect en hoe maakt een leerling een persoonlijk manifest van respect. Daarnaast zijn er vijf losse lessen waarmee de klas vorm en inhoud kan geven aan respect.

Bestelformulier magazine lesmateriaal respect

Contactpersoon:

School(-bestuur):

E-mail:

Straat + huisnummer (postadres):

Postcode + woonplaats:

Lid VOS/ABB?

Aantal PO Respect Magazine*:

Aantal VO Respect Magazine*:

Opmerkingen:

Vul de volgende code in: captcha

*Het magazine is gratis; u betaalt slechts de verzendkosten.