Dag van Respect – Lesmateriaal

respectboxRespect is een belangrijk onderwerp voor leerlingen. Iedereen heeft er een mening over, maar hoe kom je als docent, ouder of buitenstaander in gesprek met leerlingen over dit onderwerp. Stichting Dag van Respect ontwikkelt elk jaar lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs rond het thema Respect. Dit jaar zijn voor zowel primair als voortgezet onderwijs drie manieren ontwikkeld om met het thema aan de slag te gaan op school.

Lesmateriaal PO: Gastspreker in de klas – Respectlessen – Respect over de grens (i.s.m. Cordaid)
Lesmateriaal VO: Gastspreker in de klas – I am respect – Doe het zelf pakket
Daarnaast kun je uit de database lessen van voorgaande jaren downloaden.