Het gebruik van jeugdliteratuur bij Levensbeschouwelijke Vorming in de onderbouw van het openbare basisonderwijs

E. Bouter – 2013

Dit onderzoek gaat over de zin of onzin van het gebruik van kinderboeken bij Levensbeschouwelijke Vorming in de onderbouw van het openbare basisonderwijs. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat tijdens mijn stagedagen in de onderbouw op mijn huidige stageschool (OBS XXXXX te Apeldoorn) Levensbeschouwelijke Vorming niet één keer aan bod is gekomen. Ook in de schoolgids staat niets vermeld over de manier waarop aandacht wordt besteed aan dit vak in de onderbouw.

Omdat ik zelf wel aandacht zou willen besteden aan Levensbeschouwelijke Vorming, maar niet goed weet op welke manier dit het beste kan gebeuren, en ik straks het liefst in de onderbouw in het openbare basisonderwijs aan de slag zou willen gaan, ben ik tijdens dit onderzoek op zoek gegaan naar de waarde van het gebruik van jeugdliteratuur bij Levensbeschouwing in de onderbouw van het openbare basisonderwijs. Bijna alle jonge kinderen houden er namelijk van om voorgelezen te worden, en ik was dan ook nieuwsgierig welke mogelijkheden het werken met kinderboeken bij Levensbeschouwelijke Vorming te bieden heeft.

De onderzoeksvraag en daarbij behorende deelvragen die in dit onderzoek centraal staan, luiden als volgt: Op welke manier kan jeugdliteratuur worden ingezet in het levensbeschouwelijk onderwijs in de onderbouw van OBS XXXXX?

Download het eindwerkstuk