Maatschappelijke opdracht

maatschappelijkeopdracht kpcHet onderwijs heeft tegenwoordig te maken met hoge maatschappelijke verwachtingen. Er wordt een groot beroep gedaan op scholen om verschillende maatschappelijke en opvoedkundige problemen te helpen oplossen. Denk aan het stimuleren van een gezonde levenswijze, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met geld, accepteren van verschillen, burgerschapsvorming etcetera.
Maar hoe ga je hier als schoolleider mee om? Door beargumenteerde keuzes te maken die passen bij de omgeving.
De website www.maatschappelijkeopdracht.nl biedt tips, tools, achtergronden en voorbeelden voor scholen in primair en voortgezet onderwijs om dit te doen. Het kan helpen vragen te beantwoorden als ‘Waar besteed ik wel aandacht aan en waar niet?’, ‘Waar liggen de grenzen en waar liggen prioriteiten?’, ‘Hoe zorg je voor een stevige verbinding met de omgeving waarin leerlingen opgroeien?’.
 
Met behulp van de informatie op de website www.maatschappelijkeopdracht.nl kunt u stapsgewijs en doelgericht werken aan uw maatschappelijke opdracht.
Deze website is de opbrengst van het R&D-project ‘Opgroeien in de grote stad’, uitgevoerd door KPC Groep en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Samen met drie scholen voor primair onderwijs en drie scholen voor voortgezet onderwijs is een traject ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van hun maatschappelijke opdracht.

Lees hier de onderzoeksrapportage ‘Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!’

Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke
opdracht praktisch kunnen vormgeven.- Sophie Verhoeven, Wilma Willems en Linda Sontag (2013).