Andersdenkenden uitsluiten? Nee, natuurlijk niet!

Eindelijk, na jaren strijd lijkt het nu te gaan lukken om de enkelefeitconstructie uit de wet te halen. Het is van de gekke dat het bijzonder onderwijs nog steeds de wettelijke mogelijkheid heeft om mensen uit te sluiten als zij bijvoorbeeld uiting geven aan hun homoseksuele geaardheid of als ze ongehuwd samenwonen!

Een wetsvoorstel om de enkelefeitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling te halen, kan rekenen op een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het is nu een kwestie van doorpakken, want eerdere pogingen om een einde te maken aan de discriminatoire constructie strandden in een politiek moeras. In de vorige kabinetsperiode wilde regeringspartij VVD het wel, maar de liberalen waren voor voldoende politieke steun afhankelijk van de coalitiepartner CDA en niet in de laatste plaats van de SGP. De staatkundig gereformeerden buitten dat goed uit: de enkelefeitconstructie bleef.

Waarom willen de confessionele partijen toch zo graag dat het bijzonder onderwijs de mogelijkheid behoudt om mensen uit te sluiten? In de huidige samenleving, die wordt gekenmerkt door diversiteit en waarin wederzijds respect en waarden en normen van cruciaal belang zijn, past het niet om op grond van godsdienstige uitgangspunten en nota bene met de wet in de hand personeelsleden en leerlingen te weigeren als die uiting geven aan een andere dan de heteroseksuele geaardheid. De enkelefeitconstructie kan door bijzondere schoolbesturen ook worden gebruikt om personeelsleden te ontslaan als zij ongehuwd samenwonen. Let wel: dit gebeurt allang niet meer op alle bijzondere scholen, maar wel degelijk in het reformatorisch onderwijs.

Dat VOS/ABB zich als belangenbehartiger van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich al jaren sterk maakt voor afschaffing van de enkelefeitconstructie, heeft alles te maken met onze kernwaarden. Daarin staan algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid centraal. De acceptatie van andersdenkenden, ook als zij handelen tegen bepaalde godsdienstige uitgangspunten, vind ik zo essentieel, dat de wet daar zonder uitzondering van moet uitgaan.

Anna Schipper, adjunct-directeur VOS/ABB