Actiekrant School!Week 2013

In de actiekrant School!Week 2013 staan allerlei ideeën voor de landelijke campagneweek actiekrant2013van het openbaar onderwijs van 18 tot en met 22 maart. De krant is verstuurd als bijlage bij het februarinummer van magazine School! In de actiekrant komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals de Pre-School!Week Tour van 11 tot en met 15 maart, het Diploma openbaar onderwijs voor pabo-studenten, het TOP-project (Talentvolle Openbare Praktijkvoorbeelden), het teamspel ID!ee over de kernwaarden enzovoort.

Download hier de actiekrant