Factsheet seksuele diversiteit: internationaal

gaymarriage2012

Mensenrechten

Boris Dittrich2008 Human Rights Watch

Boris Dittrich
2008 Human Rights Watch

Human Rights Watch houdt toezicht op en brengt verslag uit over internationale kwesties op het gebied van mensenrechten, vluchtelingen en humanitair recht in ongeveer 90 landen over de hele wereld. Boris Dittrich (die een van de belangrijkste motoren was achter het homohuwelijk in Nederland) is hier leading officer voor het wereldwijde  Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program. Informatie over de actuele situatie wereldwijd: http://www.hrw.org/topic/lgbt-rights

 Jezelf kunnen zijn (in Europa)

De meest algemene stelling die veelvuldig in opinieonderzoek aan de bevolking wordt voorgelegd is dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Deze uitspraak is in 2008 aan een representatieve steekproef uit de bevolking in Europese landen voorgelegd. In Nederland is het aandeel dat het met deze uitspraak eens is het grootst (91%), op de voet gevolgd door Denemarken en Zweden. Het zijn vooral Rusland, de Oost-Europese landen en Turkije waar grote delen van de bevolking het niet met de stelling eens zijn.

Rolmodellen in politiek (mening in Europa)

Nederland heeft al diverse bewindslieden (gehad) die openlijk homoseksueel zijn (Jan Kees de Jager, Joop Wijn, Gerda Verburg, Boris Dittrich). IJsland is het eerste en enige land met een openlijk homoseksuele regeringsleider: de lesbische Johanna Sigurdardottir, voorheen minister van Sociale Zaken. In Nederland is de groep die zich er ongemakkelijk bij zou voelen als de premier homoseksueel zou zijn klein (5%). Van alle landen die meededen aan de peiling van de Eurobarometer is dat percentage hier te lande het kleinst, gevolgd door Zweden, Spanje, Denemarken en België. We zien opnieuw dat dit idee in de Oost-Europese landen op aanzienlijk meer weerstand stuit. In Turkije is het aandeel dat er moeite mee zou hebben het grootst.

Bron: Keuzenkamp, S. (2011). Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011 Internationale vergelijking, ontwikkelingen en actuele situatie. Sociaal cultureel planbureau

Ga naar:

 1. Inleiding
 2. Feiten en cijfers…
  1. over onderwijs
  2. over de Nederlandse maatschappij
  3. acceptatie en discriminatie
  4. internationaal
 3. Primair onderwijs: lessuggesties en beleid
 4. Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid
 5. Films, literatuur en links
 6. Jaarkalender