Factsheet seksuele diversiteit: Feiten en cijfers over de Nederlandse maatschappij

Meningen van 11- tot 24-jarigen in Nederland (2004)

 • 48% van de jongens zegt het vies te vinden als twee mannen of vrouwen met elkaar vrijen, 16% van de meisjes.
 • 29% vindt het vervelend om les te hebben van een homoseksuele docent(e).
 • Slechts 44% denkt dat je op school eerlijk kunt vertellen dat je homo bent.
 • 8% zou de vriendschap verbreken als de ander homo is.

Motieven voor antihomoseksueel geweld:

Ergernis, afkeuring en walging over:

 • anale seks
 • ‘vrouwelijk’ gedrag
 • de zichtbaarheid van homoseksualiteit en
 • de angst om door een homo versierd te worden

Effecten van homo-negativiteit:

Homoseksuelen…

 • gebruiken meer alcohol/drugs
 • zoeken vaker medische hulp
 • hebben meer/vaker psychische problemen
 • doen meer zelfmoordpogingen

Gevolgen bij jongeren:

 • Verbergen zich en kunnen daardoor hun gevoelens moeilijk/niet ontwikkelen
 • Komen niet uit de kast dus vinden geen aansluiting bij andere homo’s

Feit: Jongeren die uit de kast zijn, functioneren psychologisch beter

Allochtone homojongeren die zich niet vrij voelen:

 • Komen niet uit de kast
 • Leiden een dubbelleven
 • Zien af van homoseksuele contacten

Psychosociale problemen bij homojongeren:

 • Lagere zelfwaardering
 • Lagere levenssatisfactie
 • Meer angstgevoelens, depressies, slaapproblemen, woede, wantrouwen en somatische klachten.

Tips om psychosociale problemen te voorkomen:

 • Zorg voor positieve aandacht voor seksuele diversiteit en homopositief klimaat
 • Verhoog de zichtbaarheid van homoseksualiteit op school
 • Maak de normen voor mannelijkheid en seksualiteit bespreekbaar
 • Zet personeel in als rolmodel
 • Verhoog de weerbaarheid van leerlingen tegen groepsdruk
 • Ondersteun cultureel pluralisme

Bron: De urgentie van een homovriendelijke school, Presentatie Mathieu Heemelaar op Onderwijssymposium Rotterdam verkeert (31 maart 2010)

Roze Vragenlijst

Vervelende reacties vanwege de seksuele voorkeur op school, in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoeka, gemeld door homoseksuelen in mbo, hbo en wo in 2010 (in procenten).b

a Meerdere antwoorden mogelijk. b Ongewogen gegevens. Bron: SCP (Roze Vragenlijst 2010)

Suïcidaliteit

 • Zelfmoord komt vier keer zo vaak voor bij homo-/biseksuele mannen als bij heteroseksuele mannen.
 • Lesbische vrouwen deden gedurende hun leven twee keer zo vaak een zelfmoordpoging als hetero-vrouwen.
 • Homo- en biseksuelen hebben ook meer zelfmoordplannen dan hetero’s, maar hierbij geldt dat vooral lesbische vrouwen meer zelfmoordplannen maken dan heteroseksuele vrouwen en dat dit verschil bij mannen kleiner is (Gilman et al., 2001).

Bron: King, M., Semlyen, J., See Tai, S., Killaspy, H., Osborn, D., Popelyuk, D. & Nazareth, I. (2008). A systematic review of mental disorder, suicide and deliberate self harm in lesbian, gay and bisexual people. BMC Psychiatry 8(70), 1-17.

Suïcidaliteit in Nederland

Uit een onderzoek onder de gehele Nederlandse bevolking bleek dat 8,3% van de volwassenen (18-64 jaar) ooit suïcidegedachten heeft gehad. Dit aandeel is onder homoseksuelen beduidend hoger. Van de volwassen homoseksuele mannen heeft 42% ooit aan zelfmoord gedacht, terwijl dit geldt voor 46% van de lesbische vrouwen (Ten Have et al. 2011).

Identiteitsontwikkeling

Seksuele gevoelens van jongens

Voor jongens wordt de onderlinge verbondenheid vooral bepaald door een gedeelde interesse in het andere geslacht. Zij voelen zich hierdoor sterk en goed. Het samen over de meiden hebben, versterkt dit gevoel. Als binnen een vriendengroep een jongen homo blijkt te zijn, valt hij direct buiten de groep. Hij voelt zich aangetrokken tot dezelfde sekse en wordt daarmee zelfs als bedreigend ervaren. Als die jongen onverwacht homo blijkt te zijn, is dat in meer of mindere mate een vernedering voor het mannelijke geslacht in het algemeen en verraad voor de vriendschap in het bijzonder. De jongen zal vaak een gevoelsmatige afstand ervaren met zijn oude vrienden en valt buiten jongensgroepen in het algemeen. Sommige jongens zeggen dat zij min of meer een fysieke afkeer ervaren.

‘Prima, als ze maar uit mijn buurt blijven.’
‘Prima, als ze hun handen maar thuis houden.’
‘Ik vind het niet erg, als ik het maar niet zie.’
‘Als er een homo achter me loopt, dan weet ik dat ie naar mijn kont kijkt met dezelfde energie als ik naar een mooi meisje zou kijken. En ik ken die energie, dus ik voel hoe hij naar me kijkt.’
– Citaten van jongeren –

Seksuele gevoelens van meidendancing girls

Meiden zijn minder op het andere geslacht gericht dan jongens. Zij richten zich op de eigen gevoelens en praten hier onderling vaak en uitgebreid over. Hierdoor ontstaat een sterke binding binnen de meidengroep. Een jongen die homo blijkt te zijn, kan vaak aansluiting vinden bij meidengroepen, omdat hij het praten over zijn gevoelens herkent. Een meisje dat lesbisch blijkt te zijn, wordt binnen de meidengroep niet als bedreigend ervaren en kan nog steeds praten over haar gevoelens.

 ‘Homoseksualiteit is niet iets wat in Nederland over het algemeen normaal wordt gevonden om mee te geven aan je kinderen of om les in te geven. Daarom ontbreekt het in de schoolboeken. Wij kunnen hier nu wel met zijn allen roepen dat wij vinden dat acceptatie op scholen normaal moet zijn, maar dat is niet wat er gebeurt en wat mensen gewend zijn.’
‘Ik denk dat mijn broer wel het huis uit zou moeten als die homo blijkt te zijn.’
‘Het ligt aan generaties, het begint steeds normaler te worden.’
‘Opgroeien in Amsterdam is toch anders dan opgroeien in een christelijk dorp. In Amsterdam kan en mag alles.’

Bron: Inspectie van het onderwijs, ‘Anders zijn is van iedereen, gesprekken met schoolgaande jeugd over hetero- en homoseksualiteit’

Ouders: lesbische en homo-ouders

Recht op een gezin: twee mama’s. Uitgezonden door Ketnet, 2010

Deskundigen op het gebied van opvoeding zijn vaak positief over homo- en lesbische ouders, maar houden zich ook vast aan stereotype vader- en moederrollen. Zij zouden meer op de hoogte moeten zijn van onderzoek naar ‘roze’ ouderschap.

’66 procent van de Nederlanders denkt dat een kind een vader én een moeder nodig heeft’, aldus universitair docent Henny Bos (UvA)

 • Kinderen van homo-ouders vertonen geen ander gedrag en hebben geen andere psycho-sociale problemen dan kinderen van hetero-ouders.
 • Jongens van 17 die aangaven mannelijke rolmodellen te hebben in hun leven, verschilden niet op typisch mannelijke stereotyperende persoonlijkheidskenmerken van 17-jarige jongens die geen mannelijke rolmodellen zeggen te hebben.
 • Zo’n 70 procent van de lesbische ouders geeft aan dat zij onevenredig veel vragen krijgen over bijvoorbeeld hoe de conceptie is verlopen en wie de biologische moeder is.

Bron: Onderzoek Universiteit van Amsterdam, Henny Bos, i.s.m. Movisie en NJI

Rolmodellen in het bedrijfsleven – Het roze plafond

Haitske van de Linde zette in augustus 2006 de volgende feiten op een rijtje:

 • Homoseksualiteit kan een belemmering zijn om aangenomen te worden (ministerie van SZW).
 • 10 procent van de werkgevers vindt dat gepest worden het beste te voorkomen is door niet openlijk uit te komen voor homoseksualiteit (ministerie van SZW).
 • 1 op de 7 personen heeft de afgelopen twee jaar op het werk of bij het zoeken naar werk iets gemerkt van negatieve reacties op homoseksualiteit (Abvakabo/FNV).
 • 30 procent van de werkgevers vindt dat vermoedens van homoseksualiteit met een sollicitant kunnen worden besproken (ministerie van SZW).
 • Homoseksuelen blijven per jaar bijna 30 procent meer thuis dan heteroseksuelen (Theo Sandfort, Universiteit van Utrecht).

Bron: Management Team – Homo’s ontbreken in top bedrijfsleven

Ga naar:

 1. Inleiding
 2. Feiten en cijfers…
  1. over onderwijs
  2. over de Nederlandse maatschappij
  3. acceptatie en discriminatie
  4. internationaal
 3. Primair onderwijs: lessuggesties en beleid
 4. Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid
 5. Films, literatuur en links
 6. Jaarkalender