HOPE XXL Junior 2013

HOPE XXL Junior is een bijzonder project voor de basisschooljeugd, dat  leerlingen uit groep 7/8 uitdaagt om mee te denken over een betere wereld voor álle mensen. HOPE XXL Junior sluit aan op HOPE XXL, een initiatief dat is opgezet door een groep jongeren uit de Gelderse streek De Liemers, die met concrete voorstellen willen werken aan een betere samenleving. Hun actie krijgt in Europa steeds meer bekendheid. Tal van prominenten hebben het discussiemanifest, de Liemers List met 85 punten, van HOPE XXL al onderschreven. Onder andere Kofi Annan, cabaretier Freek de Jonge, oud-politici Jan Peter Balkenende en Guusje ter Horst en schrijver Jan Terlouw dragen het initiatief een warm hart toe.

web-0120

‘Kinderen willen wereldvrede’

Leerlingen van groep 7 willen en kunnen goed meedenken over grote maatschappelijke thema’s. Daar is Katinka den Os van obs Lucas van Leyden in Leiden van overtuigd. ‘Zij hebben al een duidelijk toekomstbeeld.’ Haar klas is de eerste die meedoet aan HOPE XXL Junior en de kinderen zijn heel enthousiast. ‘Kinderen begrijpen heel goed waar dat over gaat. Vraag hen naar hun beeld van de toekomst en dan komen ze natuurlijk met wensen als ‘deejay worden’, maar ook noemen ze dingen als wereldvrede en de honger in de derde wereld oplossen. Ik werd er heel optimistisch van, dat jongeren en kinderen zo bezig zijn met de toekomst.’

Ook in Europees verband is er in 2012 veel aandacht geweest voor HOPE XXL. Het uiteindelijke doel van de groep is om het manifest officieel aan te bieden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en zo aan de hele wereld een nieuw wereldperspectief te presenteren van jongeren die een betere toekomst willen realiseren. HOPE XXL vraagt iedereen mee te denken om tot dit wereldperspectief te komen. Ook kinderen, want zij zijn de wereldburgers van de toekomst. Met HOPE XXL Junior kunnen kinderen aanhaken bij het project HOPE XXL. Deelnemende scholieren denken met hun klas na over de grote thema’s van deze tijd: duurzaamheid, economie, oorlog & vrede en ontwikkelingssamenwerking.
Download hier de brochure met lesideeën en tips.

Download hier het boekje met uitleg over HOPE XXL, speciaal voor kinderen