Factsheet seksuele diversiteit – Feiten en cijfers onderwijs

Cijfers

Meningen van scholieren derdeklassers in Rotterdam (2005)

 • 50% vindt het vies te vinden als twee mannen of vrouwen met elkaar vrijen.
 • 29% vindt het vervelend om les te hebben van een homoseksuele docent(e).
 • 36% zou de vriendschap verbreken als de ander homo is.

 Meningen van scholieren in Nijmegen (2004)

 • Slechts 44% denkt dat je op school eerlijk kunt vertellen dat je homo bent.
Bron: De urgentie van een homovriendelijke school, Presentatie Mathieu Heemelaar op Onderwijssymposium Rotterdam verkeert (31 maart 2010)

Effectief schoolbeleid

Eind 2008 heeft de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit op basis goede voorbeelden om scholen homovriendelijk te maken een aantal criteria opgesteld voor effectief beleid . Deze criteria zijn:

 1. De school heeft een door het personeel uitgedragen visie op diversiteit en discriminatie.
 2. De school heeft een door het personeel gedragen visie op het voorkomen of aanpakken van negatief gedrag naar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op school.
 3. De school geeft voorlichting over gelijke behandeling van mannen en vrouwen en nuanceert stereotiepe man/vrouw-rollen.
 4. De school geeft voorlichting over discriminatie rond seksuele diversiteit. Deze voorlichting is gericht op het voorkomen van negatief gedrag naar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.
 5. Het personeel treedt corrigerend op als iemand een negatieve opmerking maakt over homo’s, lesbiennes, biseksuelen of transgenders. De school heeft duidelijke afspraken over negatief gedrag rond homoseksualiteit.
 6. De school laat aan leerlingen die discrimineren duidelijk merken dat homovijandig gedrag onacceptabel is.
 7. De school heeft vertrouwenspersonen of andere functionarissen op school die aanspreekbaar zijn als zich knelpunten voordoen bij leerlingen en docenten rond homoseksualiteit.
 8. De school werkt aan een kwaliteitsbeleid, waarin draagvlak wordt gecreëerd voor een geïntegreerde aanpak van negatief gedrag rond homoseksualiteit binnen de brede aanpak van veiligheid, prosociaal gedrag en non-discriminatie.
 9. Als een homo- of lesbische leerling of personeelslid er op school voor uit wil komen, krijgt zij/hij daarvoor steun van het personeel.
 10. Als een homo- of lesbische leerling of personeelslid komt met voorstellen ter verbetering van de situatie, neemt de directie die serieus in overweging.

Bron: Mooie woorden – Peter Dankmeijer, Pepijn Olders, Marinus Schouten

Bron: de Kinderombudsman

Veilige schoolcultuur

Suggesties van 59 jongeren uit Amsterdam en Nunspeet

 • Stel duidelijke regels op die invulling geven aan de vraag: ‘Hoe gaan wij hier met elkaar om?’.
 • Maak ‘anders zijn’ bespreekbaar, door expliciet aandacht te besteden aan homoseksualiteit, identiteit en diversiteit.
 • Geef docenten de middelen om als procesbegeleider op te kunnen treden.
 • Geef grenzen aan; leerlingen moeten vrijuit kunnen praten zonder anderen daarmee te kwetsen. Steun als schoolleiding leerlingen en docenten hierin.
 • Bied lesmateriaal aan waarin homoseksualiteit geïntegreerd is of als onderwerp is opgenomen. Dit kan ook voor vakken als Nederlands, maatschappijleer, godsdienst en economie.
 • Zorg dat homoseksualiteit de aandacht krijgt die het verdient, ‘anders zijn’ is tenslotte een onderwerp dat iedereen raakt.
 • Geef homoseksualiteit geen aparte aandacht, maar behandel het binnen een allesomvattende les over respect.
 • Stel een duidelijk pestprotocol op en reageer direct en adequaat wanneer iemand (docenten, leerlingen, conciërges, bestuurders) de regels overtreedt.
 • Creëer een veilige respectcultuur, zodat iedereen die op de school rondloopt zich vrij voelt om zichzelf te zijn, ook als dat ‘anders’ is.
 • Praat met jongeren niet over verschillen, maar over dat wat hen gelijk maakt en creëer een gezamenlijk doel.

Bron: Inspectie van het onderwijs, ‘Anders zijn is van iedereen, gesprekken met schoolgaande jeugd over hetero- en homoseksualiteit’.

Ga naar:

 1. Inleiding
 2. Feiten en cijfers…
  1. over onderwijs
  2. over de Nederlandse maatschappij
  3. acceptatie en discriminatie
  4. internationaal
 3. Primair onderwijs: lessuggesties en beleid
 4. Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid
 5. Films, literatuur en links
 6. Jaarkalender