Dag van de rechten van het kind – 20 november

 De Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 het Verdrag over de kinderrechten aangenomen. Sindsdien is 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. De Kinderrechten zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Hierin staat alles waar kinderen recht op hebben beschreven. Op de website van de Kinderombudsman lees je meer over kinderrechten.

Tips:

  • De Kinderombudsman; informatie over kinderrechten, waaronder de leeftijdsladder.
  • Kinderrechten.nu: informatie en lesmateriaal, waaronder een checklist voor kinderen
  • Vormen: op deze Vlaamse website staan tips en downloads om te werken aan mensen- en kinderrechten
  • Amnesty International: op deze website van Amnesty International vind je filmpjes, (gratis) lesmateriaal en kun je gastlessen aanvragen.
  • Unicef is de VN-kinderrechtenorganisatie met als opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.
  • Defence for Children: informatie over kinderrechten

 Jeugdambassadeurs Maassluis aan de slag met kinderrechten

bron: Kinderrechten.nu

Bron: Unicef