Persbericht, checklist en voorbeeld

 1. Waar is een persbericht voor bedoeld?
 2. Welke informatie zet u in een persbericht?
 3. Hoe distribueert u een persbericht?
 4. Timing
 5. Voorbeeld van de opzet van een persbericht

1. Doel persbericht

 • De pers informeren over nieuws. Een persbericht heeft een informatief karakter en moet altijd nieuws bevatten. Suggereert u alleen maar dat u nieuws hebt, dan wordt u als informant onbetrouwbaar in de ogen van de journalist.
 • Gebruik geen wervende teksten of conclusies. Uiteraard mag de stijl wel enthousiasmerend zijn. U wilt tenslotte de aandacht van de pers.
 • Journalisten verkeren vaak in tijdnood en dan vinden ze het fijn om de tekst uit het persbericht met ‘knippen en plakken’ haast letterlijk te kunnen overnemen in hun medium (denk bijvoorbeeld aan gratis huis-aan-huisbladen). Hoe professioneler de journalist hoe minder ‘voorgekauwde’ teksten hij/zij zal gebruiken.

2. Inhoud

Bouw uw persbericht op in 3 delen:

 1. Inleidende alinea van circa 5 regels met antwoord op de vragen wie, wat, waar, hoe, waarom. Als mensen deze alinea gelezen hebben, weten ze waar het persbericht over gaat.
 2. Toelichting
 3. Mededeling voor de pers

Aandachtspunten:

 • Vergeet niet afzender, adres, telefoonnummer, website, mailadres en datum op te nemen
 • De feitelijke informatie is bedoeld voor publicatie (openbaar),
 • de mededeling voor de pers is niet voor publicatie. Daarin staat bijvoorbeeld het mobiele telefoonnummer van de woordvoerder
 • Zorg voor een aansprekende kop en korte zinnen
 • Eén onderwerp tegelijk per persbericht
 • Bij voorkeur één A4-tje, alles in één oogopslag (service aan journalist/redacteur);
 • Bij illustratie/foto’s: deze moeten aanvullend zijn op de kopij en u moet beschikken over het copyright, of toestemming hebben het beeldmateriaal te publiceren.

3. Distributie

 • Het liefst ontvangen de media uw persbericht per mail.
 • Het is handig om vooraf even te bellen met de vraag: ik heb een persbericht, aan wie kan ik dat het best sturen? Dat geeft u ook de kans de namen van de journalisten op de (onderwijs)redacties te krijgen. En als u zelf al iets kunt vertellen, bouwt u die relatie stevig op. Denk aan de gratis regionale huis-aan-huisbladen, die worden goed gelezen en positief gewaardeerd! Denk ook aan de regionale radio/tv-omroep.

4. Timing

U hebt de regie in handen. Bedenk in welk stadium u het fijn vindt als journalisten met uw nieuws aan de slag gaan. Wilt u dat nu of liever in een latere fase? Wanneer wilt u dit nieuws in de krant hebben? Wanneer zou het de school het best uitkomen? Komkommertijd is soms oogsttijd! Denk er wel aan dat als u het persbericht op het laatste moment stuurt, het wel eens te laat kan zijn omdat de krant dan al ‘vol’ zit. Zorg voor een uitloop.

5. Opzet van een persbericht

[LOGO SCHOOL]

Adres, plaats, website, tel. nr. van de school

 PERSBERICHT

Datum van de dag dat u de pers informeert

[Kop] bijv. Openbare School De Bovenste Beste School in [PLAATS] wordt academische school

 [subkop] Academische school word je niet zomaar!

Inleiding van ca. 5 regels waarin u direct uit de doeken doet wat er gezegd moet worden. Beantwoord in deze alinea vragen als: wat is het nieuws, wat houdt het in, (in dit voorbeeld: wat is een academische basisschool) en wie doen mee in dit project, Dit is een korte, heldere, aansprekende tekst en biedt de essentie van uw verhaal. Beantwoord de W-vragen (wat, wie, waarom, waar) en de hoe-vraag.

Toelichting van 3 à 4 alinea’s, een uitwerking van uw inleiding. Waarom doet u het het, met wie gaat u samenwerken? Het moet geen herhaling zijn van het intro, maar een toevoeging met steeds meer details. Bij voorkeur een illustratie erbij, om achtergrondinformatie te geven of sfeer weer te geven. Verder bondige informatie over de school (hoeveel leerlingen?). Ook informatie hoe de leerlingen hiervan kunnen profiteren.

 —————————————————————————-

Noot voor de redactie – niet voor publicatie’ [deze tekst s.v.p. letterlijk overnemen]

Wanneer u meer informatie wenst, of een afspraak wilt maken voor een interview, kunt u zich richten tot [contactpersoon|woordvoerder, bijvoorbeeld de directeur van de school, mobiel telefoonnummer ….; mail …;