Convenant brede vorming binnen openbaar onderwijs

VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), het landelijk platform CBOO en het Dienstencentrum GVO HVO hebben een samenwerkingsconvenant getekend.
In het convenant hebben de vier organisaties met elkaar afgesproken dat ze de wettelijke opdracht om G/HVO te verzorgen combineren met de brede vorming van leerlingen binnen het openbaar onderwijs.
Download hier het convenant.

Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB hield voorafgaand aan de ondertekening van het convenant een toespraak. Zij ging in op het belang van het geven van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen als de ouders daarom vragen. In de wet is vastgelegd dat deze vorm van onderwijs wordt gegeven door de zogenoemde zendende instanties, buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school.

Lammers benadrukte dat de openbare scholen naast de wettelijke regeling voor G/HVO ook een eigen taak hebben om vanuit hun actief pluriforme opdracht levensbeschouwing en godsdienst te belichten. Ze wees daarbij op de mogelijkheden die VOS/ABB de scholen biedt. Daarbij maakte Lammers een vergelijking met een boekwinkel, waarin een mooie poëziekast vol prachtige bundels staat. De kern van haar toespraak was dat de ontmoeting tussen leerlingen op het thema levensbeschouwing van wezenlijk belang is voor goed openbaar onderwijs.
Download hier de toespraak.