Zelfevaluatiekader Identiteit

Hoe openbaar is uw onderwijsorganisatie?

VOS/ABB heeft het Zelfevaluatiekader (ZEK) Identiteit ontwikkeld in samenwerking met bureau Hoffmans & Heegsma. Met dit instrument meet u hoe openbaar uw onderwijsorganisatie is. De vragen over de openbare identiteit worden niet alleen op bestuursniveau, maar ook onder personeel, ouders en samenwerkingspartners uitgezet. Er is een instrument voor besturen, maar ook een aparte versie voor scholen.

In de praktijk blijken de resultaten voor de meeste besturen een eye opener. De besturen die het ZEK-Identiteit hebben afgenomen, konden met de resultaten van de evaluatie direct aan de slag. Die resultaten zijn bijvoorbeeld bruikbaar bij herziening van de missie en visie en als handvat bij het (her)schrijven van het strategisch beleids- en meerjarenplan.

Download hier het kader ZEK-Identiteit

Lees hier het artikel in Magazine School! over de pilot van het ZEK-Identiteit (juli 2011).

Procedure

Voor afname van het ZEK-Identiteit wordt een aantal stappen doorlopen. Het traject begint met een startgesprek waarin een medewerker van VOS/ABB met u nagaat wat de verwachtingen zijn en welke partijen in het traject betrokken worden. In de uitvoering zal VOS/ABB de vragenlijst uitzetten. Het bestuur/de school dient daarvoor e-mailadressen van de respondenten aan te leveren. Daarnaast voert het bestuur/de school zelf een documentenanalyse uit. Wanneer alle data zijn verzameld, stelt VOS/ABB een rapport op. In een consentgesprek bespreken we de meest opvallende resultaten met u. Dit gesprek kunnen we voeren met vertegenwoordigers van de diverse partijen. Doel van dit gesprek is tevens om af te stemmen wat met de resultaten zal gebeuren. Zijn er verbeterpunten en hoe borgt u de kwaliteit van zaken die wel goed gaan?

Informatie of vragen?

Naam:

Email:

Organisatie (school/bestuur):

Uw bericht:

Vul de volgende code in: captcha

Contactpersoon: Marleen Lammers (mlammers@vosabb.nl of 06-1094.6652).