De Kernwaarden in beeld

Bron: Welkom in mijn Wijk

Wat betekenen de kernwaarden van het openbaar onderwijs voor mijn organisatie of school? In deze PowerPoint presentatie zijn de kernwaarden in beeld gebracht. Met foto’s en stellingen zijn de kernwaarden op een andere, toegankelijke, manier weergeven. Deze presentatie is daardoor bijzonder geschikt om in een teamvergadering of in de klas te bespreken. De foto’s of statements geven ongetwijfeld stof tot nadenken en discussie.
Download de presentatie.